CJG Breda versterkt de eigen kracht van ouders en jeugd bij opvoeden en opgroeien. Zodat ieder kind opgroeit naar zijn plek in de maatschappij.

Het CJG richt zich op alles wat nodig is om ouders en jeugdigen te helpen bij het vinden van een antwoord op hun vraag over opvoeden of opgroeien. Zelf en met elkaar. Door het stimuleren van dialoog en waar nodig bieden van ondersteuning, blijven kleine vragen klein en voorkomen we onnodig beroep op zware zorg.
CJG-vrijwilligers en – professionals stimuleren, faciliteren, ondersteunen en coördineren hierbij, afhankelijk van de situatie en vraag.

Uitgangspunten:
- we gaan uit van wat goed gaat en van talenten: positief opvoeden
- leefwereld van ouders en jongeren staat centraal: vraaggericht en co-producentschap
- passende zorg als dat nodig is, zo snel en dichtbij huis als mogelijk: liefst thuis en in de wijk
Daarnaast geldt: eigen kracht voor professionele inzet.

Wijkgericht werken
We zijn daar waar onze klanten zijn: vooral in de wijk en op school (of op voorschoolse voorzieningen). CJG-vrijwilligers en –professionals bieden informatie en advies, een luisterend oor, stimuleren dialoog en uitwisseling over alles wat bij opvoeden en opgroeien komt kijken, verbinden ouders en kinderen met relevante personen en initiatieven in hun (wijk)netwerk en bieden extra ondersteuning of zorgen voor passende zorg als dat nodig is.
Dat omvat een reikwijdte van (collectieve en individuele) preventie, gericht op opvoeden en opgroeien, tot aan het bieden van jeugdhulp bij drang. Het CJG richt zich daarbij op vragen van ouders en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar  en tijdens de zwangerschap.

De teams
Er zijn vier wijkteams en een team voor het Voortgezet Onderwijs.
Deze teams bestaan uit:
School-CJG-ers: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders, jeugd en professionals op scholen en in de wijk rondom opvoeden en opgroeien.
CJG-coaches: zij zijn het vaste en vertrouwde aanspreekpunt voor de jongere en / of het gezin als er meer ondersteuning nodig is. Blijft dit gedurende korte of langere tijd als het nodig is. UItgaand van een gezin, een plan, een aanspreekpunt.
CJG-er 0-4 jarigen: eerste aanspreekpunt voor ouders /opvoeders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.
Procesondersteuners vrijwilligers: eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers. Zij organiseren de werving en selectie van vrijwilligers en ondersteunen hen bij hun werkzaamheden.

Leefregels
We werken volgens een aantal ‘leefregels’, die bepaald zijn in het Beleidskader Jeugdhulp van de gemeente Breda (jan. 2014), en die ons gezamenlijk handelen inhoud geven:
• We luisteren goed en mét in plaats van over jeugd en/of ouders
• Een jongere en / of gezin heeft een vast, vertrouwd aanspreekpunt
• De jongere en/ of gezin is leidend (voor zover mogelijk), o.a. bij het opstellen van het gezinsplan
• Hulp en ondersteuning vindt in principe thuis (of zo-dicht-mogelijk-bij-huis plaats)
• Ondersteuning jongere en/of gezin d.m.v. actieve inzet en goede samenwerking met sociaal netwerk van jeugd en ouders
• Jeugd en ouders hebben in principe volledig inzicht in hun eigen dossier.
• Jeugd en ouders kunnen een andere professional vragen bij ‘geen klik’ om een effectieve samenwerking te bevorderen
• Wij stimuleren vindplaatsen om vroeg en adequaat te signaleren en advies / inzet van CJG-ers in te vliegen waar nodig.
• CJG-ers schenden het vertrouwen van jeugd en ouders niet en handelen transparant.