Cursusleider Schatten van Ouders
Cursusleider GLOW

Cursusleider Schatten van Ouders

CJG Breda leidt vrijwilligers op tot cursusleider 'Schatten van Ouders'. Dit doen we volgens het Train-de-Trainer principe. In deze cursus worden ouders zich  bewust van hun stijl van opvoeden. Van wat goed gaat en wat beter kan. Ouders wisselen onder leiding van twee vrijwilligers ervaringen uit van mooie maar ook lastige opvoedmomenten. Dit is vaak een feest van herkenning. Ook als het gaat om de dingen die moeilijk zijn en juist niet vanzelf gaan. Ouders ervaren dat ze hierin niet de enige zijn. De cursus wordt gegeven op basisscholen en middelbare scholen. 

Train-de-trainer
Heb jij de ambitie om aan andere ouders deze cursus of workshop te geven? Dan kun je de Train-de-Trainer Positief Opvoeden volgen.
Je wordt opgeleid om samen met een andere vrijwilliger een cursus van vier bijeenkomsten te verzorgen aan groepen van maximaal 12 deelnemers. 

Wat verwachten we van jou?
Om opgeleid te worden tot cursusleider 'Schatten van Ouders' moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Je hebt:

  • HBO denkniveau
  • Eigen ervaring als opvoeder
  • Ervaring of affiniteit met training en/of coaching

Je bent bereid om minimaal twee cursussen 'Schatten van Ouders' te verzorgen. 

In november start er weer een nieuwe Train-de-trainer 'Schatten van Ouders'. Klik hier voor meer informatie.

 

Cursusleider GLOW

CJG Breda leidt vrijwilligers op tot cursusleider GLOW. Deze Train-de-Trainer ‘GLOW' leidt je op om workshops te geven aan kinderen. Deze workshop geef je samen met een andere vrijwilliger aan kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Kinderen ontdekken tijdens een GLOW workshop onder andere waar ze goed in zijn en leren hierop te vertrouwen, ze leren omgaan met spanningen en wat positieve gedachten kunnen doen. 

Data:
9 en 30 oktober, 13 november 2017.
Deze Train-de-Trainer voor cursusleider bestaat uit 3 maandagochtenden van 9.30 tot 11.30 uur waarna je als vrijwilliger de basisprincipes van Glow onder de knie hebt en vanuit deze principes aan de slag kunt met de workshop. Cursusleiders zijn aan het einde in staat hier maatwerk in te leveren en dragen een gezamenlijke visie uit.  Na afloop van de Train-de-Trainer evalueren we of het geven van Glow bij je past. Daarnaast zijn er ook thuisopdrachten aan verbonden (soms ook in tweetallen). Het is de bedoeling dat je alle 3 de ochtenden aanwezig bent.

Inhoud:
1. Kennismaken met elkaar, CJG en Glow.
2. Kindercomponent Glow – basisprincipes, oefeningen, eigen houding.
3. Oudercomponent Glow – stimuleren ouderbetrokkenheid, hoe omgaan met vragen, basishouding.

Wat verwachten we van jou?

Om opgeleid te worden tot cursusleider moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je hebt:
- Affiniteit met kinderen
- HBO denkniveau
- Ervaring en/ of affiniteit met training/ coaching vaardigheden met kinderen
- Je weet wat het effect is op kinderen van de inhoud van de workshops
- Ervaringsdeskundigheid – bij jezelf of in je rol als ouder
- Affiniteit met en kennis van 'Schatten van Ouders' om een integrale aanpak mogelijk te maken

De ‘Glow workshop’, die je samen met een andere vrijwilliger zal gaan geven, gaat van start in maart/april 2018. De data en tijden zullen in overleg bepaald gaan worden.

Bevestiging

Dit traject Train-de-Trainer tot cursusleider Glow is gratis maar niet vrijblijvend, je verbindt je aan bepaalde voorwaarden die in jouw kennismakingsgesprek met het CJG vrijwilligerswerk of de basiscursus vanuit het CJG besproken worden. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.


Heb je al een kennismakingsgesprek gehad, ben je enthousiast om je hieraan te verbinden en kan je bovenstaande data stuur dan een bevestiging via de mail dat je gaat deelnemen. Heb je nog geen kennismakingsgesprek gehad stuur dan een mail dat je graag een gesprek wil met Sanne Bouw over je deelname en de voorwaarden: sanne.bouw@cjgbreda.nl