Uitgangspunten

  1. We gaan uit van wat goed gaat en van talenten: positief opvoeden.
  2. De leefwereld van ouders en jongeren staat centraal: we werken vraaggericht en gaan uit van co-eigenaarschap.
  3. Passende zorg schakelen we in als dat nodig is, zo snel en dichtbij huis als mogelijk: het liefst thuis en in de wijk.
  4. Eigen kracht gaat voor professionele inzet.