Samenwerking met scholen

Wij werken nauw samen met scholen. Daarbij zijn we niet in dienst van de school, maar een onafhankelijke en neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van het kind staan voorop. Iedereen kan bij ons terecht met vragen rondom opvoeden en opgroeien! Leerkrachten kunnen ouders en leerlingen ook het advies geven om contact op te nemen met het CJG.

Activiteiten die we al voor scholen ondernemen zijn:

  • Overleggen met het ondersteuningsteam met hulpverleners zoals de jeugdverpleegkundige, en de orthopedagoog.
  • Spreekuren en inloop voor ouders en/of jeugdige.
  • Contacten onderhouden met de ouderraad en netwerkpartners.
  • Verbinding leggen tussen school en jongerenwerk en Breda actief.
  • Preventieve activiteiten zoals cursussen en trainingen.
  • MDO/vraagverheldering: gerelateerd aan vragen die school stelt

Wil jij weten wat we nog meer kunnen betekenen voor jouw school? Neem gerust contact met ons op.