Leefregels

We werken volgens een aantal ‘leefregels’, die bepaald zijn in het Beleidskader Jeugdhulp van de gemeente Breda (jan. 2014), en die ons gezamenlijk handelen inhoud geven:
• We luisteren goed naar en mét in plaats van over jeugd en/of ouders.
• Een jongere en/of gezin heeft een vast, vertrouwd aanspreekpunt.
• De jongere en/of gezin is leidend (voor zover mogelijk), bijvoorbeeld bij het opstellen van het gezinsplan.
• Hulp en ondersteuning vindt in principe thuis (of zo-dicht-mogelijk-bij-huis) plaats.
• We ondersteunen de jongere en/of het gezin d.m.v. actieve inzet en goede samenwerking met het sociale netwerk van jeugd en ouders.
• Jeugd en ouders hebben in principe volledig inzicht in hun eigen dossier.
• Jeugd en ouders kunnen vragen om een andere professional bij ‘geen klik’ om een effectieve samenwerking te bevorderen
• CJG-ers schenden het vertrouwen van jeugd en ouders niet en handelen transparant.