De teams

We hebben vier wijkteams en contactpersonen voor het Voortgezet Onderwijs in Breda.
Deze teams bestaan uit:

  1. Wijk-CJG-ers: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders, jeugd en professionals op scholen en in de wijk rondom opvoeden en opgroeien.
  2. CJG-coaches: zij zijn het vaste en vertrouwde aanspreekpunt voor de jongere en/of het gezin als er meer ondersteuning nodig is. En blijft dit gedurende korte of langere tijd als het nodig is. Uitgaand van een gezin, een plan, een aanspreekpunt.
  3. CJG-er 0-4 jarigen: het eerste aanspreekpunt voor ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar.
  4. CJG-er 12 jaar en ouder: het eerste aanspreekpunt voor  kinderen vanaf 12 jaar.