Aanpak

We zijn daar waar onze klanten zijn: vooral in de wijk en op school (of op voorschoolse voorzieningen). CJG-professionals bieden informatie en advies, een luisterend oor, stimuleren de dialoog en uitwisseling over alles wat bij opvoeden en opgroeien komt kijken. Ze verbinden ouders en kinderen met relevante personen en initiatieven in hun (wijk)netwerk en bieden extra ondersteuning of zorgen voor passende zorg als dat nodig is.

Onze aanpak van collectieve en individuele preventie gaat van opvoeden en opgroeien tot aan het bieden van jeugdhulp bij drang. Het CJG richt zich daarbij op vragen van ouders en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en tijdens de zwangerschap.