Opvoeden doe je niet alleen. Hoe kunnen we je helpen?

CJG Breda versterkt de eigen kracht van ouders en jeugd bij opvoeden en opgroeien. Zodat ieder kind opgroeit naar zijn plek in de maatschappij. Wij helpen ouders en jeugdigen bij het vinden van een antwoord op hun vraag over opvoeden of opgroeien. Zelf en met elkaar. Door het stimuleren van dialoog en waar nodig bieden van ondersteuning, blijven kleine vragen klein en voorkomen we onnodig beroep op zware zorg.

CJG-vrijwilligers en – professionals stimuleren, faciliteren, ondersteunen en coördineren hierbij, afhankelijk van de situatie en vraag.

 

Veiligheid

Gezinnen waarbij sprake is van een complexe onveilige situatie, hebben langdurige en specialistische hulp nodig. Om die gezinnen in Breda e.o. beter te kunnen helpen, kun je terecht bij ons CVC-team (Complexe Veiligheid Casuïstiek). Dit team werkt volgens de “Visie gefaseerde ketenzorg” aan structurele veiligheid in het gezin. Uitleg over het CVC-team en de Visie gefaseerde ketenzorg vind je hier.

Voor jou