Opvoeden doe je niet alleen. Hoe kunnen we je helpen?

CJG Breda versterkt de eigen kracht van ouders en jeugd bij opvoeden en opgroeien. Zodat ieder kind opgroeit naar zijn plek in de maatschappij. Wij helpen ouders en jeugdigen bij het vinden van een antwoord op hun vraag over opvoeden of opgroeien. Zelf en met elkaar. Door het stimuleren van dialoog en waar nodig bieden van ondersteuning, blijven kleine vragen klein en voorkomen we onnodig beroep op zware zorg.

CJG-vrijwilligers en – professionals stimuleren, faciliteren, ondersteunen en coördineren hierbij, afhankelijk van de situatie en vraag.

Voor jou