Soms is er meer aan de hand en is er specialistische hulp nodig. Bijvoorbeeld bij psychische of psychiatrische problematiek. Ook dan kun je bij CJG Breda terecht. Wij verzorgen namelijk de toegang tot alle gespecialiseerde jeugdzorg.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Na je aanmelding komt een CJG-professional bij jou thuis. Samen stellen jullie een plan van aanpak op. Hierin staat welke specialistische hulp ingezet wordt. Voor deze zorg heb je een beschikking van de gemeente nodig. CJG-professionals, huisartsen en jeugdartsen kunnen deze beschikking namens de gemeente opstellen.
Ook nadat specialistische hulp is ingeschakeld, blijft de CJG-professional de contactpersoon voor jullie gezin.

Bij welke zorgaanbieders kan ik terecht?
De gemeenten in West-Brabant Oost (WBO) hebben contracten gesloten met jeugdzorgaanbieders die jeugdzorg mogen leveren. Deze vind je op www.kiesjezorg.nl

Zorg in Natura of persoonsgebonden budget (pgb)

Zorg in Natura
Bij zorg in natura krijg je zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft (zie: kiesjezorg.nl). Je maakt afspraken met deze zorgaanbieder over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt. De betaling van de zorg wordt rechtstreeks door de gemeente aan de zorgaanbieder gedaan. Je hebt hier zelf dus geen omkijken naar.

Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget krijg je een hoeveelheid geld (een budget) waarmee je zelf de zorg regelt die jouw kind nodig heeft. Dit budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaald de rekeningen. Je krijgt het geld dus niet zelf in handen.

Niet iedereen is in staat om een pgb te beheren. Zelf zorg regelen met een pgb betekent dat je aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

  • Je kunt motiveren in een motivatieplan waarom het door de gemeente gecontracteerde aanbod van gespecialiseerde jeugdzorg ZIN niet passend is voor jouw specifieke situatie.
  • Je bent in staat zelf een overeenkomst af te sluiten met een zorgaanbieder. Je kunt de aanbieder aansturen en aanspreken op zijn verplichtingen. Ook kan je de bestedingen uit je budget verantwoorden.
  • Het aanbod van de aanbieder die jij zelf kiest, is van goede kwaliteit. Je krijgt zelf de regie en ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Wil je als ouder de zorg zelf bieden, dan mag deze niet leiden tot overbelasting.
  • Het bedrag dat je aan pgb krijgt is nooit hoger dan wat zorg in natura zou kosten.

Wil je weten of een pgb bij jouw past? Ga naar www.pgb-test.nl en doe de test.
Meer informatie over hoe een pgb werkt, kun je lezen op de website van de Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl en op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders, www.pgb.nl.