CJG Breda en jouw privacy
Het werk dat CJG Breda doet voor ouders en kinderen in Breda, Alphen Chaam en Baarle Nassau kan alleen uitgevoerd worden met het gebruik van persoonsgegevens. Voor het opvragen, het gebruiken en het verwerken van deze gegevens in een dossier zijn regels en wetten opgesteld.
Hier lees je op welke manier CJG Breda jouw gegevens beschermt.

Verzamelen en vastleggen van gegevens
Heb je voor de eerste keer contact met CJG Breda dan vragen wij naar je algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, adres en eventueel medische gegevens. Ook het BSN van je kind wordt gevraagd om gegevens te controleren met de gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP).
Het CJG noteert de gegevens in een digitaal dossier. Hierin worden ook notities gezet over uitgevoerde onderzoeken, consulten, behandelingen en andere informatie die voor de hulpverlening noodzakelijk zijn.

Wettelijke grondslag
CJG Breda legt gegevens alleen digitaal vast als dit volgens de wet ook mag. Voor het CJG is dit bijvoorbeeld  geregeld in de Jeugdwet.

Bescherming
Binnen CJG Breda is iedere medewerker verantwoordelijk voor een zorgvuldige en betrouwbare behandeling en verwerking van jouw gegevens.
Alleen die medewerkers die door hun beroep of door wettelijk voorschrift tot geheimhouding verplicht zijn mogen inzage hebben in de persoonsgegevens binnen CJG Breda. Dit betekent concreet dat de medewerkers er zorg voor dragen dat jouw gegevens niet:

 • in onbevoegde handen komen
 • verloren raken
 • door onoplettendheid openbaar worden

Bewaren van gegevens
CJG Breda is volgens de Jeugdwet verplicht om het dossier te bewaren tot 15 jaar na sluiting van het dossier.
Als een ander wettelijk voorschrift een andere afwijkende termijn noemt dan houden wij die aan.

Jouw rechten
Zolang jouw dossier in gebruik of in ons archief is, heb je de volgende rechten:

 • Het recht te weten wat er met je gegevens gebeurt.
 • Het recht op inzage en afschrift (kopie) van je gegevens.
 • Het recht om onze medewerker te vragen feitelijke onjuistheden in je dossier te corrigeren.
 • Het recht om informatie die niet relevant is, te laten verwijderen
 • Het recht een verzoek in te dienen om de inhoud van uw dossier te laten vernietigen.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om je gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering)
 • Het recht op het indienen van een klacht met betrekking tot deze rechten.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten? Neem dan contact met ons op.

Gegevens uitwisselen
De medewerker waarmee je contact hebt mag je gegevens dus niet zomaar met anderen uitwisselen. Daarvoor is je toestemming nodig.
In een aantal situaties is jouw toestemming niet nodig:

 • Bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken.
 • Wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van iemand anders.

Privacy minderjarigen
Zijn cliënten jonger dan 12 jaar? Dan hebben de ouders met gezag (of voogd) recht om het dossier in te zien, of recht op een kopie van het dossier. Bij cliënten van 12 tot 16 jaar hebben kind en ouders met gezag (of voogd) een gezamenlijk recht om het dossier in te zien. Bij een meningsverschil geeft het recht van het kind de doorslag. Cliënten vanaf 16 jaar hebben een eigen zelfstandig recht. Dit betekent dat ouders toestemming nodig hebben van het kind als ze het dossier willen inzien of een kopie willen ontvangen. 
CJG Breda zal alles in het werk stellen om jouw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan weten! Wij zorgen dan dat de fout zo goed mogelijk hersteld wordt.
 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy?
Of wil je meer weten over het gebruik van dossiers?
Wil je gebruik maken van jouw rechten?
Neem dan contact op met CJG Breda via
telefoonnummer: 0800 – 444 000 3
mail: info@cjgbreda.nl

Je kunt ook informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/