Vertrouwenspersoon

Met vragen of klachten als cliënt van het CJG over: hoe je omgaat met elkaar, zijn we duidelijk naar elkaar, stappen die je doorloopt of besluiten kun je terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft als taak ouders of jeugdigen te ondersteunen. Klanten van CJG Breda kunnen voor een vertrouwenspersoon terecht bij Zorgbelang Brabant. Zorgbelang Brabant werkt daarbij samen met het landelijk Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zie verder www.akj.nl/welkom