Klachtenregeling CJG

Klachtenafhandeling voor ouders en jeugd

Niet tevreden? Laat het ons weten.
We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U bespreekt dit in eerste instantie met de (contact)persoon die de ontevredenheid heeft veroorzaakt. Maar het kan zijn, dat u niet tevreden bent over de reactie of dat u liever niet uw ontevredenheid bij diezelfde persoon kenbaar maakt. In dat geval kunt u een klacht indienen.
U kunt dit doen via info@cjgbreda.nl of via het online klachtenformulier op de website.

Indien u een klacht indient, geef dan zo goed mogelijk uw gegevens door: uw naam, adres, telefoonnummer, naam jeugdige, naam van de betrokken CJG-contactpersoon, beschrijving van de klacht, datum van de gebeurtenis en eventueel suggestie/verbetertip. Binnen 5 werkdagen wordt contact met u opgenomen en wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

Het CJG Breda is een samenwerkingsverband dat bestaat uit IMW Breda, MEE West-Brabant en Surplus Welzijn. Iedere van deze organisaties heeft een eigen klachtenregeling.  Klachten over medewerkers worden behandeld door de organisatie waar de medewerker formeel in dienst is.

Samen in gesprek
In eerste instantie gaan we een bemiddelingsgesprek met u aan. Het doel van zo’n persoonlijk gesprek is om de klacht naar tevredenheid van beide partijen uit de wereld te helpen. Het streven is om begrip voor elkaars standpunt te bereiken door over en weer elkaars zienswijze te vertellen en te luisteren naar elkaars visie. Als er sprake is van onduidelijkheid of een probleem, dan wordt het waar mogelijk direct opgelost. Met andere woorden samen in een gesprek elkaar beter begrijpen om ook samen tot begrip en een oplossing komen.

Formele klachtenregeling
Mocht het persoonlijk gesprek niet tot een oplossing leiden en heeft u nog steeds een klacht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de betrokken organisatie waar de medewerker formeel in dienst is (IMW, MEE, Surplus). De klachtencommissie behandelt pas klachten op het moment dat u in eerste instantie geen bevredigend antwoord hebt gekregen op uw klacht.
Indien u een klacht indient bij de betreffende klachtencommissie dan treedt er een vrij formele regeling in werking. U kunt de formele klachtenregeling van de betreffende organisatie opvragen via info@cjgbreda.nl.

Onafhankelijke Vertrouwenspersoon
Een persoon met een klacht kan gratis beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit geldt voor jeugdigen onder de 18 jaar, maar ook ouders/verzorgers kunnen de vertrouwenspersoon raadplegen.
Een vertrouwenspersoon kan helpen door te luisteren, mee te denken, te informeren en te adviseren, of te ondersteunen bij een eventuele klachtenprocedure. Indien een onafhankelijke vertrouwenspersoon gewenst is, kan een beroep worden gedaan op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is bereikbaar via het landelijk nummer 088-555 1000, per mail via info@akj.nl of via het contactformulier op de website van het AKJ (www.akj.nl).

Bent u niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kunt u ook overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarmee start u dan een tuchtrechtelijke procedure.

Als u nog algemene vragen heeft over hoe een klacht wordt behandeld, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator via info@cjgbreda.nl