Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met de beslissing die de gemeente heeft genomen over jouw individuele voorziening?

Stuur dan binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden, een bezwaarschrift aan de Commissie Sociaal Domein, p/a directie Dienstverlening, Postbus 1149, 4801 BC Breda. Vermeld in je bezwaarschrift de datum van de beslissing waartegen je bezwaar maakt, en de reden waarom je bezwaar maakt. Zet de datum op het bezwaarschrift en vermeld je naam, adres telefoonnummer en e-mailadres. En ook je handtekening. Je kunt alleen bezwaar maken tegen de beschikking en niet tegen het ondersteuningsplan.

De commissie behandelt je bezwaarschrift. Je krijgt altijd een bevestiging dat ze het ontvangen hebben. Als het nodig is om het bezwaar uit te leggen, dan nodigt de commissie je uit voor een gesprek (dat heet een hoorzitting). Om je hierop voor te bereiden, krijg je de stukken die over het bezwaar gaan thuisgestuurd. Tijdens de hoorzitting mag je jouw bezwaar mondeling toelichten. Je kunt daarvoor iemand meenemen die namens jou spreekt of je helpt bij het gesprek. De beslissing op je bezwaar wordt in principe binnen 10 weken genomen.

Niet eens met de uitspraak: mogelijkheid tot beroep
Het kan zijn dat de commissie je bezwaar niet terecht vindt. Dan wordt je bezwaar ‘ongegrond verklaard’. Ben je het daar niet mee eens, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep