Vaderschapstest

De vaderschapstest, of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, is een laatste mogelijkheid om een familierechtelijke band tot stand te brengen tussen de biologische vader en het kind.

Geen erkenning van het kind

Het gebeurt wel eens dat vaders hun vaderschap niet willen erkennen. In dat geval, maar ook wanneer de moeder geen toestemming wil verlenen voor de erkenning van het kind door de vader, kan het kind later alsnog via een gerechtelijke procedure de familierechtelijke band met de vader laten vastleggen.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan alleen door de moeder of door het kind aangevraagd worden.

  • De moeder kan een verzoek indienen tot het kind 5 jaar is.
  • Een kind kan altijd een verzoek indienen.
  • De vader kan geen verzoek indienen voor de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Wanneer de moeder zijn erkenning bij de geboorte van het kind heeft geweigerd, kan hij wel vervangende toestemming voor de erkenning van zijn kind aanvragen bij de rechtbank.

DNA-onderzoek

Als de moeder of het kind een verzoek heeft ingediend tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, kan er DNA worden afgenomen voor onderzoek. Dit gebeurt alleen als het aannemelijk is dat de man inderdaad de vader is. Mocht hij het DNA-onderzoek weigeren, dan kan de rechter het DNA-onderzoek bij hem afdwingen.

Gevolgen van de vaderschapstest

Wanneer het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld, heeft dit gevolgen voor de band met het kind. De vader wordt onderhoudsplichtig, en het kind erft van hem en kan zijn naam krijgen. Het kind krijgt ook de Nederlandse nationaliteit als de vader Nederlander is en het kind een buitenlandse moeder heeft.

Deel dit artikel

Voor jou