Complicaties

Zwanger zijn van een meerling betekent dat je wat meer kans hebt op zwangerschapskwaaltjes en complicaties. Je komt daarom onder controle van een gynaecoloog. De gynaecoloog houdt de groei van de baby’s nauwkeurig in de gaten. Bevallen van een meerling gebeurt altijd in het ziekenhuis.

Complicaties bij een meerlingzwangerschap

  • Buitensporig overgeven.
  • Tekort aan ijzer, mineralen en vitamines. Je kunt het best met je gynaecoloog overleggen wat je hieraan kunt doen.
  • Rugklachten, een pijnlijk bekken of ‘zwangerschapsischias’. Dit komt doordat je extra gewicht mee moet dragen.
  • Lager geboortegewicht van je baby’s door een groeivertraging na dertig tot tweeëndertig weken zwangerschap.
  • Hoge bloeddruk.

Doe het rustig aan!

Misschien heb je niet zo veel last van complicaties. Over het algemeen kun je ook alles blijven doen zolang je je daar goed bij voelt: werk, sport, seks, fietsen, autorijden, enzovoort. Toch is het verstandig om het een beetje rustig aan te doen als je zwanger bent van een meerling. Het is ook prettig om nu nog wat rust te nemen. Straks heb je je handen vol aan het voeden en verzorgen van je baby’s.

Verhoogde kans op vroeggeboorte

Bij meerlingen is de kans op een vroeggeboorte verhoogd. Een vroeggeboorte is meestal het gevolg van spontane voortijdige weeën. De kans is sterk verhoogd bij een drieling en nog sterker bij een vierling. Soms komen de kinderen te vroeg omdat de gynaecoloog het raadzaam vindt om in te grijpen. Als bijvoorbeeld bij echoscopisch onderzoek blijkt dat een of meer kinderen te weinig groeien, adviseert de gynaecoloog vaak opname in het ziekenhuis.

Keizersnede

Blijkt de conditie van een van de kinderen achteruit te gaan en is de zwangerschap meer dan drieëndertig à vierendertig weken gevorderd, dan is het advies bijna altijd om de zwangerschap te beëindigden. Dat kan een keizersnede betekenen. De gynaecoloog overlegt met de kinderarts en vertelt je hoe het best behandeld kan worden. Je hoort ook welke gezondheidsproblemen bij de kinderen te verwachten zijn. Een injectie met corticosteroïden kan de longrijping van de kinderen bevorderen.

Bij een tweelingzwangerschap beval je in principe normaal, tenzij de gynaecoloog een ander advies geeft.

Deel dit artikel

Voor jou