Te vroeg geboren

De geboortedatum bereken je gewoonlijk aan de hand van de laatste dag van de laatste menstruatie. Daar tel je 40 weken bij op en zo kom je op de datum waarop je uitgerekend bent. Soms komen kinderen eerder. Dat kan spontaan gebeuren of door een medische oorzaak.

Extreem vroeg geboren

Als een baby geboren wordt na een zwangerschap van minder dan 32 weken, is dat extreem vroeg. Dit noemen we ook wel extreme prematuriteit. Dit komt voor bij twee of drie op de 100 bevallingen. Dankzij de goede medische zorg en het bestaan van couveuses liggen de overlevingskansen van te vroeg geboren baby’s tegenwoordig bij 23 weken rond de 65 procent. Bij 27 weken is dat rond de 90 procent.

Er zijn ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in te vroeg geboren baby’s, de zogenaamde neonatale centra. Zij verplegen baby’s die nog eerder geboren worden dan na een zwangerschap van 28 weken. Soms kan een baby van 26 weken in leven blijven.

Gewoon te vroeg geboren

Als een baby geboren wordt tussen de drieëntwintigste week en de zevenendertigste week, spreken we van vroeggeboorte of prematuriteit. In dit geval zal het kind een tijdje in de couveuse moeten liggen. Kinderen die na 37 weken geboren worden en nog voor de datum dat je uitgerekend bent, zijn gewoon te vroeg. Als er geen verdere complicaties zijn, is een gewone thuisbevalling mogelijk.

Geboorte tegenhouden

Als de ontsluiting meer dan 5 centimeter is, kan de bevalling nauwelijks uitgesteld worden. Als het kind veel te vroeg komt en er geen reden is om de bevalling door te zetten, kan de arts, afhankelijk van de problematiek, besluiten om antibiotica, weeënremmers en corticosteroïden toe te dienen.

Vroeggeboorte voorkomen

Een vroeggeboorte kan problemen opleveren voor de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. Er zijn enkele dingen die je zelf kunt doen om een vroeggeboorte te voorkomen, zoals gezond leven, verantwoord sporten en zorgen voor voldoende ontspanning. Daarmee kan niet elke vroeggeboorte voorkomen worden, maar het kan zeker helpen.

Te vroeg geboren, wat nu?

Als je kind veel te vroeg geboren wordt, maak je een zware periode door. Nadat je je zo verheugd had op de komst van je baby, moet je nu verwerken dat de bevalling te vroeg op gang is gekomen en dat je kindje in de couveuse ligt. Dat zorgt voor veel angst en spanning.

  • Als je kind niet in levensgevaar is, doet de verpleging er alles aan om het een goede start te bieden. Ze besteden veel aandacht aan een goede band tussen jullie en je kind en steunen jullie met praktische zaken en goede adviezen.
  • Als je kind in levensgevaar is, begeleidt de verpleging jullie bij moeilijke momenten. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je kind wel uit de couveuse komt, en wat dan de kwaliteit van leven is. Er kan een moment komen waarop je moet beslissen of het misschien niet beter is om het lijden niet verder te rekken. De verpleging staat je met raad en daad terzijde, ook als je baby het niet overleeft.

Tips bij vroeggeboorte

  • Vraag zo veel mogelijk aan de artsen, zodat je begrijpt wat er aan de hand is.
  • Geef zo veel mogelijk warmte en liefde aan je kind. Denk positief en probeer je kind zo te steunen.
Deel dit artikel

Voor jou