Taalontwikkeling

In de ontwikkeling van puber naar volwassene leert je puber steeds beter om duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het goed kunnen gebruiken van taal helpt je puber weerbaar te zijn. Ook op school en in het contact met leeftijdsgenoten zijn spraak en taal belangrijke vaardigheden. Zo groeit je puber op naar een volwassene die kan deelnemen in de maatschappij.

Hoe stimuleer je taalontwikkeling?

Een goede taalontwikkeling vraagt om voldoende aandacht. Niet alleen bij jonge kinderen maar ook bij pubers. Je kunt je kind aanmoedigen om lid te worden van de bibliotheek en boeken te lezen. Veel dagelijkse situaties zoals sporten of hobby activiteiten zijn momenten om je taalgebruik te oefenen.

Taalproblemen

Toch kan je kind een taalachterstand (in het Nederlands) hebben, bijvoorbeeld doordat jullie nog niet zo lang in Nederland wonen. Op school is dan vaak extra hulp mogelijk.

Het kan ook zijn dat je kind andere taalproblemen heeft, zoals niet goed kunnen lezen (dyslexie) of niet goed kunnen spreken (bijvoorbeeld stotteren). Ook dan is hulp mogelijk.

Taalontwikkelingsstoornis

Soms doe je alles wat je kunt en loopt je kind toch een taalachterstand op. Je kind heeft bijvoorbeeld moeite om met woorden duidelijk te maken wat het bedoelt. Een taalachterstand komt meestal niet door te weinig aanbod van taal, maar door de aanleg van je kind om taal te leren. Als dit zo is spreken we van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bij een taalontwikkelingsstoornis verwerken de hersenen taal minder goed. Je kind kan moeite hebben met praten of met het begrijpen van taal. Woorden klinken anders of je kind hoort zelf niet wat er goed of fout is in een zin. Ongeveer vijf tot zeven procent van de bevolking heeft een TOS. Kijk op Kentalis.nl om een TOS bij je kind te herkennen. Je kunt meer lezen over spraak- en taalontwikkeling op Kindentaal.nl.

Deel dit artikel

Voor jou