Meertaligheid

Jonge kinderen kunnen vrij gemakkelijk een nieuwe taal leren, zeker de eerste zes jaar. In de puberteit is het lastiger om een nieuwe taal te leren. Scholen besteden daar speciale aandacht aan.

Meertalig opvoeden

Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk dat je met je kind de taal spreekt die jij het best beheerst, welke dat ook is. In die taal kun je jezelf het best uitdrukken.

Ouders die verschillende talen met elkaar spreken, kunnen deze talen zonder probleem aan hun kind aanbieden. Blijf dat dan wel steeds doen. Probeer te zorgen voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Lees bijvoorbeeld samen met je kind een boek of doe samen een spel. Wil je meer informatie? Kijk dan op de website Kindentaal.nl.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind goed Nederlands leert. Als je kind niet goed Nederlands spreekt, kun je op verschillende manieren helpen. Stimuleer je kind bijvoorbeeld om activiteiten te doen waarbij hij in contact komt met Nederlandse leeftijdsgenoten. In de bibliotheek kan je kind bijvoorbeeld boeken lenen om thuis te lezen. Ook films kijken kan helpen.

Op middelbare scholen kunnen kinderen die niet goed Nederlands spreken vaak extra taalles krijgen. Als je kind pas in Nederland is, heeft de school misschien wel een opvangklas. In zo’n klas leren kinderen eerst veel Nederlands. Scholen met veel leerlingen die geen of slecht Nederlands spreken krijgen extra geld om deze leerlingen te begeleiden. Je kunt het best op school vragen wat mogelijk is.

Deel dit artikel

Voor jou