Depressie behandelen

Bij jongeren kan een depressie goed behandeld worden. Het is dan wel belangrijk om er vroeg bij te zijn! Hoe eerder de jongere behandeling krijgt, hoe kleiner de kans dat de klachten erger worden of dat de klachten in de toekomst vaker terugkomen.

Wat kun je als ouder doen voor een depressief kind?

  • Laat vaak merken dat je van je kind houdt en dat je begrijpt waar hij of zij mee zit.
  • Probeer met je kind te praten over zijn of haar gevoelens.
  • Bespreek het probleem met je huisarts of met de jeugdarts.
  • Vraag de mentor hoe het op school gaat en houd de mentor op de hoogte van de stand van zaken.
  • Een depressieve jongere of tiener kan het best actief blijven. Vooral bewegen in de buitenlucht werkt goed tegen een depressie, maar ook een klusje doen en leuke dingen ondernemen kan al helpen.
  • Realiseer je dat je kind vaak niet kan genieten van activiteiten die hij voorheen leuk vond. Benadruk dat het hoe dan ook goed is om in beweging te blijven.
  • Geef je kind een paar haalbare taken, bijvoorbeeld een beetje meehelpen in het gezin. Zo krijgt je kind weinig kans om alleen op de kamer te zitten piekeren.
  • Blijf grenzen stellen en blijf consequent, maar stel niet te hoge eisen aan een depressief kind. Verwacht niet te veel.
  • Dit is niet alleen een moeilijke periode voor je kind. Zoek steun bij je partner of bij familie of vrienden.

Zoek op tijd hulp!

Een jongere met een depressie voelt zich ellendig en soms wanhopig. Om van dat gevoel af te komen, kan een jongere zichzelf bijvoorbeeld willen verdoven met drugs. Andere jongeren beschadigen zichzelf omdat de lichamelijke pijn even de moeilijke emoties laat verdwijnen. Veel jongeren met een depressie hebben doodsgedachten. Ouders doen er daarom goed aan om snel hulp te zoeken als ze vermoeden dat hun kind echt depressief is. Je kunt deze hulp vinden bij de huisarts. Zo nodig kunnen zij je kind doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Meer informatie

Er is veel mogelijk om een depressie te voorkomen en te behandelen. Meer informatie vind je op de websites Depressie.nl, 113.nl, Iedereenisanders.nl en Gripopjedip.nl.

Deel dit artikel

Voor jou