Plagen en pesten

Plagen en pesten

Als ouder kun je met pesten te maken krijgen. Misschien wordt jouw kind gepest of pest jouw kind iemand anders. Het kan ook zo zijn dat er op de school van je kind gepest wordt en dat jouw kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan.

Plagen

Bij plagen zijn de kinderen gelijkwaardig. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Meestal gebeurt het een enkele keer. Het gebeurt in elk geval niet regelmatig en het is onderling onschuldig gedrag. Zo leren kinderen met conflicten om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

Pesten

Bij pesten is er wél sprake van ongelijkheid tussen kinderen. Er is steeds één kind dat sterker is en wint en een kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Het gedrag van pestkop is dus erg kwetsend en pijnlijk voor het slachtoffer. Pesten kan zich voordoen in de vorm van slaan, schoppen, buitensluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en vernielen van spullen. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers.

Aanpak

Pesten houdt meestal niet vanzelf op. Het kan op school voorkomen, op straat of bij de sportclub waar je kind naartoe gaat. Maar ook digitaal pesten komt voor.

Pesten kan grote gevolgen hebben. Je kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. Of het kan zich schamen en het thuis niet durven te vertellen.

  • Wacht niet te lang af als je weet dat er gepest wordt. Als het pesten al lang aan de gang is, zijn de problemen moeilijker op te lossen.
  • Als je kind gepest wordt, heeft het veel steun nodig. Benoem de gevoelens van je kind en kijk hoe je je kind kunt helpen.
  • Praat met iemand op de plek waar het pesten plaatsvindt. Bijvoorbeeld de trainer van de sportclub, de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de vertrouwenspersoon zijn).

Weerbaarheid

Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn. Ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld spelen een belangrijke rol. Als ouder kun je dit helpen versterken:

  • Geef je kind voldoende aandacht, laat merken dat het belangrijk is en geef complimenten als het iets goed doet.
  • Breng je kind ook in situaties waarin het leert omgaan met andere kinderen.
  • Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining is ook een mogelijkheid. Vraag hiernaar bij de jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie over pesten

Je kunt meer informatie over pesten vinden op de websites Stoppestennu.nl, NJI.nl en Oudersonderwijs.nl. Voor kinderen is er de website Pestweb.nl.

Filmpje: Pesten

Bron: Opvoedinformatie Nederland

In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt, of als jouw kind de pester is.

Filmpje: Hoe help je jouw kind weerbaarder te worden?

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Hoe kan je jouw kind helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en weerbaarder te worden? Fiona geeft je tips.
Deel dit artikel

Voor jou