Mijn kind pest anderen

Mijn kind pest anderen

Als je hoort dat jouw kind anderen kinderen pest, kun je hiervan schrikken. Pesten kan voorkomen in alle klassen van alle scholen. Het gebeurt niet alleen op school, op verenigingen en in de buurt, maar ook via internet.

Waarom pesten kinderen?

Elk kind is anders. Over waarom een kind gaat pesten is inmiddels veel meer duidelijk. Voor sommige kinderen die pesten is agressie een normale reactie bij een ruzie. Die agressie wordt dan door het slachtoffer ervaren als pesten. Ze kunnen zich vaak slecht inleven in andere kinderen en voelen zich minder verantwoordelijk voor hun daden.

Een andere belangrijke reden om te pesten is om een hogere positie in de groep te krijgen. Populair zijn is voor kinderen met een laag zelfbeeld vaak belangrijk.

Het kan ook zo zijn dat kinderen pesten door wat ze thuis meemaken. Bijvoorbeeld als er andere problemen binnen het gezin spelen.

Meelopers

Als vrienden en klasgenoten toekijken maar niet optreden tegen het pesten, vergroot dat de kans dat het pesten doorgaat. Het wordt een nare situatie als steeds meer kinderen mee gaan doen. Het pesten werkt ‘aanstekelijk’: één kind wordt het mikpunt.

Hoe weet je of je kind iemand pest?

Pesters zijn moeilijk te herkennen. Kinderen pesten meestal niet waar hun ouders bij zijn. Krijg je signalen van anderen dat je kind pest? Reageert je kind thuis vaak met agressie als er ruzie is? Heb je om andere redenen het vermoeden dat je kind pest? Houd dan extra goed in de gaten hoe het contact is met andere kinderen, ook via internet. Praat erover met de mensen die werken op de plek waar het pesten misschien gebeurt.

Wat kun je als ouder doen?

De gevolgen van pesten zijn groot. Als je er zelf achter komt of als je van de leerkracht hoort dat je kind andere kinderen pest, schrik je en voel je je misschien boos. Met boosheid help je je kind niet. Wat helpt wel?

  • Vraag je kind wat er precies is gebeurd in de situatie die jij vreemd vond en wat je kind precies deed of zei.
  • Zoek met je kind naar mogelijke redenen waarom je kind pest. Misschien is er een reden voor waar je iets aan kunt doen.
  • Vertel hoe vervelend het is voor het gepeste kind.
  • Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur je kind niet af als persoon, maar het gedrag.
  • Help je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen, ook op internet.
  • Help je kind om zich aan afspraken en regels te houden.
  • Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen.
  • Bespreek het ook op school met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn).
  • Op NJI.nl lees je meer over wat je kunt doen als je kind pest.
  • Op de website Pestweb.nl staan tips voor pubers die zelf pesten om zich bewust te worden van wat ze doen.

Sociale vaardigheden

Als het nodig is, kun je ervoor zorgen dat je kind hulp krijgt van een deskundige. Je kunt dan denken aan een training op het gebied van sociale vaardigheden of een cursus voor kinderen die pesten. Om je kind nog beter te helpen bestaan er ook speciale opvoedcursussen. Ga voor meer informatie over deze cursussen naar de jeugdgezondheidszorg.

Deel dit artikel

Voor jou