Meertaligheid

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind bijvoorbeeld tweetalig opvoeden.

Meertalig opgroeien

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken.

Soms leren kinderen verschillende talen na elkaar. Bijvoorbeeld als de ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan Nederlands.

Praten in je moedertaal

Als jullie thuis een andere moedertaal beter spreken dan Nederlands is het beter om steeds jullie eigen moedertaal te gebruiken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert het alvast één taal goed spreken. Zo ontwikkelt je kind een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Meertalig opvoeden

Bij een meertalige opvoeding is het belangrijk om alle talen in je gezin te gebruiken. Dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van eentalige kinderen. In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar gebruiken, maar dit gaat vanzelf over.

Zorg voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Lees bijvoorbeeld elke dag voor en doe samen spelletjes met je kind. Op Nik-nak.eu vind je tweetalige voorleesboeken in verschillende talen. Daarmee kun je een verhaal voorlezen in het Nederlands én de andere moedertaal.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor is veel contact nodig met Nederlanders. Laat je kind vanaf twee jaar naar de voorschool, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal gaan. En breng je kind zoveel mogelijk in contact met Nederlands sprekende leeftijdgenoten, familie en kennissen.

Voorkeur

Peuters hebben soms een duidelijke voorkeur voor één van de talen, vooral als dat de taal is van het land waar je woont. Blijf de andere taal dan wel aanbieden, in gesprekken, liedjes en door voor te lezen. Vaak gaat het beter als het kind de anderstalige familieleden bezoekt.

Lange termijn

Heb je eenmaal gekozen om je kind een bepaalde taal aan te leren, ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, dan kan het de taal weer verleren.

Kijk voor meer informatie en ideeën voor taalspelletjes op de website Kindentaal.nl.

Deel dit artikel

Voor jou