Verlofregelingen

Met de intensieve zorg voor je kind heb je er een nieuwe baan bij gekregen. Namelijk die van mantelzorger. Om het allemaal vol te kunnen houden zijn er allerlei verlofregelingen waar je gebruik van kunt maken.

Zorgverlof

Wanneer je kind extra zorg nodig heeft, heb je recht op zorgverlof. In de cao kun je vinden op hoeveel uren zorgverlof je recht hebt. Bij kortdurend zorgverlof krijg je als werknemer nog minstens 70% van je salaris doorbetaald. Je kunt ook langer durend zorgverlof opnemen. Dan wordt je salaris niet doorbetaald. Het is wel een manier om je baan of het aantal uren dat je normaal werkt te behouden.

Zorgverlof voor familie en bekenden

Ook werkende familieleden en bekenden kunnen zorgverlof aanvragen zodat zij mee kunnen helpen bij het zorgen voor jullie kind. Denk aan grootouders, broers en zussen, neven en nichten, huisgenoten en bekenden. Dit geldt zowel voor kort- als langdurend zorgverlof.

Ouderschapsverlof

Wanneer je nog ouderschapsverlof over hebt, kun je ook dit verlof inzetten voor de zorg voor je kind. Je hebt recht op 26 keer het aantal werkuren dat je normaal per week werkt. Deze uren kun je opnemen totdat je kind acht jaar is. Ouderschapsverlof is in principe onbetaald, maar sommige werkgevers betalen (een deel van) het salaris door.

Bijstand voor zelfstandigen

Werk je als zelfstandige en kom je door de intensieve zorg voor je kind in de problemen? Dan kun je misschien aanspraak maken op Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Bij de jeugdgezondheidszorg kun je meer informatie en een aanvraagformulier krijgen.

Deel dit artikel

Voor jou