Op één lijn bij het opvoeden

Het opvoeden van een zorgintensief kind brengt allerlei extra opvoedvragen met zich mee. Bijvoorbeeld omdat je kind een speciaal dieet of medicatie krijgt en je je afvraagt hoe streng je hierbij moet zijn. Ook het loslaten van je kind en de groei naar zelfstandigheid, kan er heel anders uit zien als je kind extra zorg nodig heeft.

Op één lijn bij opvoedvragen

Wanneer je kind extra zorg nodig heeft, zijn er vaak meerdere mensen bij de zorg en opvoeding betrokken. Naast je (opvoed-)partner, kunnen er ook oppassers, begeleiders, artsen en therapeuten betrokken zijn. Deze mensen kunnen meedenken. Je kunt ze om advies vragen en dat is fijn. Tegelijkertijd blijf je als ouder bepalen hoe de opvoeding van je kind eruit komt te zien. Probeer aan te geven wat je daarbij belangrijk vindt. Zo kunnen de verschillende opvoedpartners hier rekening mee houden.

Belangrijkste afspraken

Het is haast onmogelijk om het overal over eens te zijn met je opvoedpartners. Dat hoeft ook niet. De meeste kinderen kunnen goed omgaan met verschillen en het kan zelfs leerzaam zijn. Je kunt met elkaar bespreken welke dingen je heel erg belangrijk vindt bij het opvoeden en daar afspraken over maken. Wanneer jullie bij de belangrijke dingen dezelfde aanpak hebben, geeft dit kinderen duidelijkheid.

Elkaar niet afvallen

Het kan gebeuren dat je vindt dat je opvoedpartner te streng of juist te makkelijk is. Of je krijgt teveel of juist te weinig vrijheid. Probeer de ander dan niet af te vallen waar je kind bij is. Zo blijft de situatie voor je kind duidelijk en voelt je opvoedpartner zich gesteund. Je kunt er altijd op een later moment nog eens over praten. Is de opvoedaanpak van de ander voor jou echt onacceptabel, dan kun je altijd even op de gang overleggen.

Een goed gesprek

Om botsingen in aanpak te voorkomen, is het goed om regelmatig met je opvoedpartners te praten over de opvoedvragen die je tegenkomt. Wat zijn lastige situaties en welke aanpak past hier het beste bij? Probeer voor een gesprek een rustig moment te kiezen. Sta in dit gesprek ook open voor nieuwe suggesties van anderen.

Professioneel advies

De opvoedvragen die je als ouders van een zorgintensief kind tegenkomt kunnen ingewikkeld zijn. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind wel veel zelf kan, maar niet weet wat hiervan de gevolgen zijn? Of wanneer het verstandelijk vermogen van je kind zo laag is dat je je afvraagt of opvoeden überhaupt wel zin heeft. Professionals kunnen je hierbij advies geven. Je kunt bijvoorbeeld bij de jeugdgezondheidszorg vragen naar gespecialiseerde opvoedadviseurs bij jou in de buurt.

Deel dit artikel

Voor jou