Taakverdeling tussen ouders

Taakverdeling tussen ouders

Als je een partner hebt, is het belangrijk om samen te bespreken hoe jullie werk en de opvoeding willen combineren. Ga samen na wat je belangrijk vindt voor je kinderen, voor jullie zelf en voor je werk.

Wie zorgt voor de kinderen?

Als je allebei wilt werken, is het belangrijk om goede kinderopvang te zoeken. Je werkt prettiger als je weet dat je kinderen het goed hebben. Zet de voor- en nadelen van verschillende vormen van opvang naast elkaar. Om tijd te winnen, en wanneer je dit kunt betalen, kun je ook huishoudelijke hulp inhuren.

Hoe zie jij je loopbaan?

Hoe belangrijk vind jij je werk? Kun jij je ei erin kwijt? Wil je carrière maken en wil je daarom flinke weken maken? Het is belangrijk om op een rijtje te zetten hoe jij je werk in wilt vullen en hoe je je loopbaan op langere termijn voor je ziet.

Hoe staat het financieel?

Wat zijn jullie inkomsten en uitgaven? Hoeveel financiële ruimte hebben jullie? Met de tool Persoonlijk Budgetadvies op Nibud.nl krijg je inzicht in je inkomsten en uitgaven.

Je baan flexibel maken

Als jij of je partner freelance werkt, geeft dat meer ruimte voor het brengen en ophalen van je kinderen. Ook met een vaste baan is het soms mogelijk om meer flexibel te werken. Bijvoorbeeld:

  • regelmatig thuis werken;
  • vroeger of juist later beginnen;
  • je werkuren flexibel verdelen over de week, zodat je meer bij je kind bent.

Bespreek het met je werkgever. In moeilijke periodes kun je tijdelijk verlof overwegen.

Houd het ontspannen

Geef het aan als de combinatie van al je taken je teveel wordt. Bespreek het met je partner en eventueel met je huisarts. Laat je hoge eisen varen; je kunt niet alles goed doen. Voel je niet te snel schuldig. Stel grenzen en prioriteiten en vergeet niet tijd voor jezelf in te ruimen.

Kijk op EH-BG.nl voor meer tips over hoe je samen een goede balans vindt tussen werk en zorg.

Filmpje: Fiona over ouderschap en je relatie

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Als je net ouder bent geworden, verandert je relatie. Hoe zorg je ervoor dat je een goede relatie houdt met je partner? In deze video geeft Fiona je tips en delen ouders hun ervaringen.
Deel dit artikel

Voor jou