Kinderopvang

Als je opvang zoekt voor je kind, is het belangrijk dat jij, je eventuele partner en je kind zich daar prettig bij voelen.

Welke vorm van opvang kies je?

Welke vorm van opvang je kiest, hangt af van je gezinssituatie, je wensen en je kind. Kijk op Boink.nl voor meer informatie over de diverse vormen van opvang, de kosten, en hoe je dit het beste kunt regelen. Als werkende of studerende ouder krijg je bovendien kinderopvangtoeslag.

Ontwikkeling van je kind

Het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang werken aan de ontwikkeling van je kind. Door het contact met leeftijdsgenoten leren kinderen bijvoorbeeld samen spelen, delen en omgaan met ruzies.

Ook organiseert de opvang allerlei leuke, spannende en uitdagende activiteiten. Sommige bso’s (buitenschoolse opvang) hebben ook andere activiteiten, bijvoorbeeld sporten of ‘de groene bso’.

Vindt je kind het leuk?

Kinderen leren het meest van en met andere kinderen. Bovendien vinden kinderen het vanaf de peuterleeftijd leuk om met andere kinderen te zijn. Maar kinderen vinden het niet altijd leuk als ze naar de opvang gaan. Misschien ziet je kind altijd tegen dingen op, maar gaat het prima als hij of zij er eenmaal is. Neem je kind serieus en vraag waarom het de opvang niet leuk vindt. Of bespreek het met de opvang.

Opvang voor kind met beperking

Wanneer je kind een beperking heeft, kijk dan op Regelhulp.nl voor informatie over bijvoorbeeld het kinderdagcentrum of het medisch kinderdagverblijf. Steeds meer reguliere kinderopvangorganisaties denken mee over opvangmogelijkheden voor een kind met beperkingen.

Twijfels over het kinderdagverblijf

Heb je geen goed gevoel over de kinderopvang van je kind? Je vraagt je misschien af wat je met zulke vervelende gevoelens over het kinderdagverblijf moet doen. Vaak moet je in het begin erg wennen en kost het moeite om je kind los te laten. Je hebt het gevoel dat anderen het nooit zo goed kunnen doen als jijzelf. Maar op een gegeven moment merk je dat het gaat wennen en zie je ook de positieve kanten van een kinderdagverblijf.

Praat over je gevoelens

Als je toch een naar gevoel blijft houden, kun je het best zo eerlijk mogelijk zijn tegenover jezelf én het kinderdagverblijf. Ga na waarover je geen goed gevoel hebt en bespreek dat in ieder geval met de groepsleiding. Vraag ook naar de pedagogische visie. Misschien heb jij een heel ander idee over verzorging, opvoeding en veiligheid. Vertel wat je verwachtingen zijn en vraag of zij daaraan kunnen voldoen. Als dat niets oplevert, kun je eens een kijkje op een ander kinderdagverblijf nemen. Neem je gevoelens in ieder geval serieus en praat erover.

Deel dit artikel

Voor jou