Ouderschapsplan

Na de scheiding blijf je beiden verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van je kind. Je behoudt namelijk allebei het ouderlijk gezag. Als ouders ben je daarom wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken en dit tegelijk met het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Afspraken scheiding in ouderschapsplan

In het ouderschapsplan spreek je samen af hoe je de zorg en opvoeding van je (minderjarige) kind voortzet na de scheiding. Sommige ouders kiezen bijvoorbeeld voor het co-ouderschap. In het ouderschapsplan maak je naast afspraken over de zorgverdeling ook afspraken over de kinderalimentatie en de communicatie. Je bedenkt samen hoe je elkaar informeert over je kind, bijvoorbeeld over hoe het gaat op school.

Meer informatie over het maken van een ouderschapsplan lees je de site van het NJI.nl. Op Uitelkaar.nl kun je tegen betaling een ouderschapsplan opstellen.

Wat als je geen omgangsafspraken kunt maken?

Als je het samen niet eens wordt over het ouderschapsplan, dien je alleen een voorstel in voor de zorgverdeling. Daarnaast kun je ook raad en advies vragen aan de rechter. Soms is het handig om een mediator in te schakelen. De rechter neemt uiteindelijk een beslissing over de omgangsregeling.

Ontzegging van het ouderlijk gezag

Bij hoge uitzondering besluit de rechter dat een ouder het ouderlijk gezag ontzegd wordt of dat een ouder zijn of haar kind niet meer mag zien. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de rechter vindt dat een ouder niet geschikt is of in staat is tot omgang met het kind. In alle gevallen neemt de rechter een beslissing die in het belang is van jullie kind

Telt de mening van mijn kind ook mee?

Het is belangrijk om je kind te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. De rechter vraagt kinderen vanaf 12 jaar naar hun mening en weegt die mening mee in de uiteindelijke beslissing. Dit betekent niet dat de rechter altijd doet wat je kind wil. Hij baseert zijn beslissing uiteindelijk op wat het beste is voor je kind.

Leer kijken door de ogen van je kind

Professionele hulp is mogelijk in de vorm van advies en praktische oefeningen. Dat helpt je om de scheiding zo goed mogelijk te regelen voor je kinderen.

  • Via de website VillaPinedo.nl kun je een online workshop volgen. In deze workshop vertellen kinderen hoe het is om gescheiden ouders te hebben. Je leert zo kijken door de ogen van je kind.
  • Je kunt meedoen aan bijvoorbeeld Dappere Dino’s (6 tot 8 jaar) of Kies voor het Kind (4 jaar en ouder).
  • Voor een luisterend oor kun jij of je kind bellen of appen met Het Huis.

Als je kind 18 wordt

Zodra kinderen 18 worden, mogen ze zelf kiezen waar ze willen wonen en wanneer ze hun ouders willen zien. Voor hen is eigenlijk alleen de regeling over de kinderalimentatie van belang. Je bent als ouder namelijk wettelijk verplicht om je kind tot het 21e jaar financieel te ondersteunen.

Omgangsregeling in coronatijd

In coronatijd kan het door de maatregelen nog lastiger zijn om goede afspraken te maken met je ex-partner. Kijk op NJi.nl voor informatie en tips.

Deel dit artikel

Voor jou