Pleegouders

Pleegouders zijn mensen die voor korte of langere tijd een kind in huis opnemen dat niet thuis kan wonen.

Wanneer pleegzorg?

Er zijn twee soorten pleegzorg: vrijwillig of gedwongen. Ouders en kind kunnen samen met het wijkteam kiezen voor vrijwillige plaatsing in een pleeggezin. Het is anders als een gezin al onder toezicht staat en een gezinsvoogd heeft, iemand die de ouders helpt bij het opvoeden. De gezinsvoogd kan in het belang van het kind bij de kinderrechter uithuisplaatsing aanvragen. Onderzoek bepaalt dan of het kind in een pleeggezin komt en hoe lang.

Pleegouder worden

Als je pleegouder wilt worden, geef je dan op bij de pleegzorgaanbieder in jouw regio. Op Pleegzorg.nl vind je meer informatie over het pleegouderschap. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen heeft op Denvp.nl een startwijzer met praktische tips voor aankomende pleegouders.

Introductieprogramma pleegouders

Bij de pleegzorgaanbieder volg je eerst een introductieprogramma waarin je erachter komt of je echt pleegouder wil worden. De instelling kijkt of je geschikt bent. Als dat het geval is, word je opgenomen in het bestand en kun je kiezen voor bepaalde vormen, zoals kortdurende, deeltijd- en langdurige pleegzorg.

Kortdurende pleegzorg

Soms gaat het maar om een korte periode waarin pleegzorg nodig is. Die periode is genoeg om ervoor te zorgen dat de problemen thuis worden opgelost. Het doel is dat het kind weer terug naar huis gaat.

Deeltijdpleegzorg

Sommige kinderen wonen thuis, maar gaan regelmatig naar hun pleegouders ter aanvulling, bijvoorbeeld in de weekenden en vakanties.

Langdurige pleegzorg

Als een kind niet zo makkelijk thuis kan wonen, kan het voor langere tijd bij de pleegouders verblijven. Dit kan duren totdat het kind 18 wordt, maar in sommige gevallen ook nog langer.

Deel dit artikel

Voor jou