Ouders uit een andere cultuur

In Nederland leven veel ouders met een niet-Nederlandse achtergrond. Zij staan voor de uitdaging hun kinderen binnen twee (soms zelfs drie) culturen zo goed mogelijk op te voeden. Dat is niet altijd makkelijk.

Waarden, normen, gewoontes

Als je autochtone ouders vraagt wat zij belangrijk vinden in de opvoeding, is het antwoord vaak: zelfstandige kinderen die een eigen mening hebben. Veel ouders met een migrantenachtergrond vinden het belangrijk dat hun kind leeft volgens het geloof en het goed doet op school. Als ouder zul je misschien een middenweg moeten zoeken, waarbij jouw kinderen wel een eigen mening hebben en zelfstandig zijn, maar zich ook houden aan bepaalde regels van het geloof.

Afkomst heeft invloed op opvoeden

Wanneer en waarom je naar Nederland gekomen bent heeft invloed op je gezinsleven. Soms ben je naar Nederland gekomen omdat er in jouw eigen land oorlog is. Misschien was er veel armoede of zijn jouw ouders gevlucht. Die ervaringen vergeet je als ouder niet en spelen soms mee in jouw manier van opvoeden. Misschien praat je er ook over met je kinderen, als ze oud genoeg zijn kunnen ze dan beter begrijpen waarom je op een bepaalde manier handelt.

Soms andere regels

In sommige culturen worden binnenshuis geen schoenen gedragen. En soms gelden voor meisjes andere leefregels dan voor jongens. Ook zijn er verschillende eetgewoontes. Zo eet je vanuit je geloof misschien geen varkensvlees, terwijl andere gezinnen dat wel doen. Steeds meer (autochtone) mensen eten helemaal geen vlees. Zo zijn er veel verschillen tussen gezinnen: iedere ouder maakt voor zijn kinderen de beste keuze. praat er wel over met jouw kinderen, leg uit waar bepaalde gewoonten vandaan komen.

Verschillende culturen onder een dak

Misschien komen jij en je partner uit een andere cultuur. Daardoor kun je verschillende ideeën hebben over opvoeding. Bijvoorbeeld over wat je jullie kind te eten geeft, wat je doet als je kind huilt en hoe laat je jullie kind naar bed brengt. Je kan botsen met je ouders of schoonouders over jouw opvoeding. Het is belangrijk dat je goed met je partner overlegt hoe jullie je kind opvoeden en waarom jullie dat op die manier willen doen. Voor kinderen is het beter als vader en moeder op dezelfde manier de regels toepassen.

Meertalig opvoeden

Spreken jij en je partner een verschillende moedertaal? Je kunt er voor kiezen om je kind meertalig op te voeden. Dan kan je kind met jouw familie en de familie van je partner praten.

Deel dit artikel

Voor jou