Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is geld dat je van de overheid krijgt om de kinderopvang te betalen. Een deel van de kosten van de kinderopvang wordt op deze manier vergoed. Zo maakt de overheid het voor ouders financieel mogelijk om naast de zorg voor de kinderen ook te kunnen werken.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je ontvangt alleen kinderopvangtoeslag als je peuter naar een kinderdagverblijf of gastouder gaat dat staat ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ook moeten jij en je partner allebei werken om recht te hebben op de toeslag. Alleenstaande ouders die werken kunnen ook kinderopvangtoeslag aanvragen.

Je sluit met het kindercentrum of de gastouder een contract af voor het aantal uren dat je kind naar de opvang gaat en de prijs die je daarvoor betaalt. Je betaalt maandelijks zelf de rekening en vervolgens krijg je van de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag betaald. Kijk op Belastingdienst.nl of jij recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg je?

Je krijgt niet alle kosten vergoed. Je bent verplicht om ook een eigen ouderbijdrage te betalen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je inkomen. Op Belastingdienst.nl kun je een proefberekening maken en kinderopvangtoeslag aanvragen.

Verandert je situatie? Ga je bijvoorbeeld trouwen of scheiden, verandert je inkomen of gaat je kind minder vaak naar de opvang? Geef deze nieuwe informatie dan meteen door op Belastingdienst.nl. De kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoe veel toeslag je krijgt wordt bepaald op basis van de gegevens die jij hebt doorgegeven. Wanneer je de aangepaste gegevens niet doorgeeft kan het zijn dat je aan het eind van het jaar geld moet terugbetalen.

Maximale prijs per uur voor kinderopvang

De Belastingdienst berekent de kinderopvangtoeslag die je krijgt over de prijs die je per uur betaalt. Hier geldt een maximale prijs voor. Is het kinderdagverblijf, de BSO of de gastouder duurder dan deze maximale prijs? Dan moet je de rest van het bedrag zelf betalen.

Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk op kinderopvangtoeslag te ontvangen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat. Een voorwaarde hiervoor is dat jij en je partner beiden werken. De overige voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op Belastingdienst.nl.

Deel dit artikel

Voor jou