CJG-vrijwilligers organiseren wekelijks of maandelijks Koffie & Kids. Hier kunnen ouders ervaringen met elkaar uitwisselen over opvoeden. Ondertussen kunnen de kinderen lekker spelen. De toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.
Tijdens de schoolvakanties gaan de bijeenkomsten niet door.

Koffie & Kids Huis van de Heuvel
Mgr. Nolensplein 1, Breda
Speel-o-theek en koffieochtend voor opvoeders elke woensdagochtend van 09:30 - 11:30 uur
Contact: speelotheekheuvel E-mail: speelotheekzuidwest@hotmail.com

Koffie en Kids IJpelaar e.o.
Basisschool de Burchtgaarde
Ingang: Twikkelstraat
Iedere woensdag van 10:00 tot 11:00 uur
Contactpersoon: Chantal van Vegten 06-23114262 Chantal.van.vegten@cjgbreda.nl