Werkomstandigheden

Als je een kinderwens hebt of zwanger bent, is het verstandig om heel goed na te gaan of je werkomstandigheden wel veilig genoeg zijn voor een zwangere vrouw. Als je op je werk bijvoorbeeld te maken hebt met chemische stoffen of zware metalen, overleg dan met je werkgever of de bedrijfsarts of je tijdelijk ander werk kunt doen of extra bescherming kunt krijgen.

Bedrijfsarts

Als je werk risico’s met zich meebrengt, kun je het best contact opnemen met de bedrijfsarts, liefst nog voordat je zwanger raakt. Je kunt dan bespreken of er extra maatregelen nodig zijn. De adviezen van de bedrijfsarts kun je vervolgens bespreken met je werkgever. Is er binnen het bedrijf geen bedrijfsarts, praat er dan over met je huisarts, je verloskundige of je leidinggevende.

Stress door werkomstandigheden

Ongezonde stress kan schadelijk zijn voor je gezondheid en je vruchtbaarheid. Ongezonde werkstress kan bijvoorbeeld ontstaan door te veel spanningen op je werk en een te hoge werkdruk, zeker als er geen mogelijkheden zijn om dit anders en beter te regelen.

Veiligheid op het werk

Iedere werkgever moet waarborgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als je werkzaamheden risico’s met zich meebrengen voor je vruchtbaarheid of voor een eventuele zwangerschap, is je werkgever verplicht om je daar informatie over te geven en ervoor te zorgen dat je zo veilig mogelijk je werk kunt blijven doen. Blijven de risico’s toch te groot of is het onduidelijk wat de risico’s zijn, dan is het nodig dat je werk wordt aangepast of dat je tijdelijk ander werk krijgt.

Schadelijke stoffen en chemicaliën

Werk waarin je wordt blootgesteld aan bepaalde schadelijke stoffen kan zorgen voor een verminderde vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen. Sommige stoffen kunnen ook gevolgen hebben voor de zwangerschap en de gezondheid van je ongeboren kind. Van enkele stoffen is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn voor een kind als je borstvoeding geeft. Ook als je werk doet waarbij je bepaalde infecties kunt oplopen, kan dat gevolgen hebben voor je vruchtbaarheid en voor je ongeboren kind.

Lichamelijk zwaar werk

Lichamelijk zwaar werk is werk waarbij je veel kracht nodig hebt. Dit kan van invloed zijn op de zwangerschap.

Andere risico’s voor een zwangerschap

Behalve de bovenstaande risico’s zijn er nog andere werkomstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor een zwangerschap, zoals:

  • onregelmatige werktijden;
  • een lawaaiige werkomgeving;
  • overdruk;
  • sterke trillingen;
  • extreme hitte of kou;
  • radioactieve straling.

Meer informatie over zwanger worden en werkomstandigheden kun je ook vinden op de vraag-en-antwoordpagina van de website Strakszwangerworden.nl.

Deel dit artikel

Voor jou