Discrimineren

Als je merkt dat je zoon of dochter discriminerende opmerkingen maakt over mensen, geeft dat je vast een ongemakkelijk gevoel. Ook kan het voorkomen dat je kind juist slachtoffer is van discriminatie. Daar kun je je boos over maken of je ongelukkig bij voelen. Het is belangrijk om er met je zoon of dochter over te praten.

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken, zoals afkomst, huidskleur, sekse en seksuele voorkeur. Racisme is negatief gedrag naar iemand van een ander ras. Welke huidskleur je hebt, zegt natuurlijk niets over wie je werkelijk bent. Vooroordelen (gedachten) leiden soms tot discriminatie (gedrag), maar niet altijd. Discriminatie is in Nederland verboden volgens de grondwet.

Wat doe je als je kind discrimineert?

  • Praat op een rustig moment met je kind over discriminatie. Vraag waarom het zulke dingen zegt.
  • Misschien kun je erachter komen of je zoon of dochter vooroordelen heeft tegen mensen met een andere huidskleur.
  • Bespreek ook hoe je kind het zelf zou vinden om gediscrimineerd te worden.

Hoe kun je discriminatie voorkomen?

Geef zelf het goede voorbeeld. Bedenk dat je bewust of onbewust signalen kunt afgeven over andere mensen, die opgevat kunnen worden als discriminatie. Spreek ook niet in de vorm van wij-zij. Door respect en waardering te tonen voor anderen leer je jongeren dat mensen met andere gewoonten of een ander uiterlijk niet raar of eng zijn.

Probeer je zoon of dochter meer begrip te laten krijgen voor mensen met een andere achtergrond. Breng je kind in contact met veel verschillende mensen. Zo leert je zoon of dochter ook andere gewoonten, muziekstijlen, feesten en talen kennen.

Wat doe je als je kind wordt gediscrimineerd?

Als je zoon of dochter wordt gediscrimineerd, kun je daarvan schrikken en je boos voelen. Je kunt je kind helpen.

  • Blijf zelf rustig en luister naar je kind. Ga na welke gevoelens je zoon of dochter heeft. Probeer samen te ontdekken waarom iemand je kind discrimineert.
  • Neem contact op met de leiding van de school, sportvereniging of gelegenheid waar de discriminatie gebeurde. Vraag hen om er iets aan te doen.
  • Ook is het belangrijk om samen met je kind te bedenken hoe het zich kan verweren tegen discriminatie. Je kunt samen met je kind werken aan verschillende vaardigheden. Zo kun je je zoon of dochter helpen niet meer boos te worden, maar juist het gesprek aan te gaan.
  • Discriminatie melden heeft altijd zin. Dat kun je doen via Discriminatie.nl. Je kunt ook bellen met de discriminatie meld- en advieslijn van Discriminatie.nl: 0900-2354354 (10 ct. p/m). Als er een Anti Discriminatie Bureau bij jou in de buurt is, kunnen zij helpen om de discriminatie aan te pakken. Zij kunnen je ook helpen om aangifte te doen bij de politie of je daarin adviseren.
Deel dit artikel

Voor jou