Zelfbeschadiging stoppen

Je kind doet zichzelf met opzet pijn. Als ouder raakt dit je heel diep. Je bent bezorgd en voelt je misschien ook machteloos. Zelfbeschadiging komt onder jongeren veel voor.

Wat kun je als ouder doen?

  • Laat weten dat je er bent voor je kind. Probeer erover te praten. Hoe lastig dat ook is.
  • Probeer je in te leven: hoe voelt je zoon of dochter zich en hoe komt dat?
  • Leg voor dat het misschien wel zo is dat hij/zij zichzelf beschadigt om een ander naar gevoel even niet te voelen
  • Leg uit dat als dat zo is, je wel begrip hebt voor de zelfbeschadiging, maar dat je het jammer vindt dat het nodig is en dat je misschien hulp kunt bieden of samen zoeken om het andere probleem te verlichten
  • Leg niet uit waarom zelfbeschadiging niet goed is. Hier help je je kind niet mee.
  • Kom niet met alleen maar oplossingen, maar probeer echt te luisteren.
  • Wil je zoon of dochter er niet meteen met jou over praten? Accepteer dit dan en probeer er op een later moment op terug te komen.
  • Dwingen, straffen of veroordelen helpt niet. Je kind is kwetsbaar en voelt al veel schaamte en schuld.
  • Vraag je kind om afleiding te zoeken als het zichzelf wil beschadigen. Stel bijvoorbeeld voor dat het op die momenten naar jou toe komt of gaat sporten of een vriend opzoekt.

Hulp zoeken

Als je hulp wilt voor je zoon of dochter, praat dan met de huisarts. Die verwijst je kind door naar een professional die gespecialiseerd is in het helpen van jongeren. Vertel je kind dat de hulpverlener niets hoeft te vertellen aan jou als ouder.

Denk aan jezelf

Probeer zelf ook een luisterend oor te vinden. Zelfbeschadiging heeft veel invloed op ouders. Je voelt je misschien machteloos, angstig, verdrietig of boos. Je schaamt je of voelt je schuldig. Er komen misschien ook negatieve herinneringen boven uit je eigen jeugd. Je kunt je kind beter helpen als je deze gevoelens een plek kunt geven. Probeer iemand te vinden die bovenstaande begrijpt.

Meer informatie en steun

Wil je meer informatie of contact met andere ouders van kinderen die zichzelf beschadigen? Kijk dan op de website Sameninmijnschoenen.nl.

Deel dit artikel

Voor jou