Lesstof

Scholen kiezen hun eigen lesmethoden. Iedere basisschool moet voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs. Die kerndoelen gaan over de gebieden:

  • taal en communicatie;
  • rekenen (wiskunde);
  • oriëntatie op mens en wereld;
  • bewegingsonderwijs;
  • kunstzinnige oriëntatie.

Lezen, schrijven, grammatica en spelling

Op school is er veel aandacht voor taal, praten met elkaar en allerlei vormen van communicatie, zoals een verhaal vertellen of een spreekbeurt houden. De groepen 1 en 2 bereiden je kind spelenderwijs voor op leren lezen en schrijven. In groep 3 wordt een leesmethode gebruikt. De meeste scholen werken met leesniveaus (AVI), die steeds moeilijker worden. Vanaf groep 4 leren kinderen begrijpend lezen, spellen en later ook zelf stukjes schrijven.

Rekenen en wiskunde

Je kind wordt in groep 1 en 2 voorbereid op rekenen met speelse telactiviteiten en sorteren. Ook van bijvoorbeeld ‘busje spelen’ leert je kind al een beetje rekenen: ‘Hoeveel kinderen gaan er uit de bus?’ In groep 3 rekent je kind met de getallen 1 tot 10. In groep 4 leert je kind de tafels, in groep 5 staartdelingen en in groep 6 breuken. Veel rekenopgaven worden aangeboden in de vorm van ‘verhaaltjes’. Je kind moet daar goed Nederlands voor kunnen lezen. Op school leert je kind nog veel meer dan sommen, bijvoorbeeld over gewicht (kilo, ons), afstand (kilometer, meter), ruimte (plattegrondjes maken) en nog veel meer.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

Soms heten deze vakken samen ‘wereldverkennend leren’ of ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Kinderen leren van alles over de omgeving. Af en toe moet je kind een spreekbeurt houden. Jij kunt daarbij helpen. Ook is het belangrijk om nu en dan uitstapjes te maken met je kind. Daardoor leert het de wereld beter kennen. Bovendien is het goed voor het denkvermogen en de woordenschat.

Bewegingsonderwijs en creativiteit

Alle kinderen van alle groepen krijgen bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gym en dans) en kunstzinnige vorming (creativiteit). Hierbij wordt veel aandacht besteed aan kunst. Thuis knutselen en af en toe naar een museum gaan is leuk en goed voor de ontwikkeling van je kind.

Zwemles en verkeersles

Veel scholen organiseren zwemles, maar het is niet verplicht. Organiseren scholen het wel, dan is dit meestal in de onderbouw. Voor verkeersles geldt hetzelfde. Scholen organiseren het vaak wel, maar het is niet verplicht. Meestal krijgen kinderen verkeersles in groep 7 en 8.

Engels

Vanaf groep 7 kiest een school welke buitenlandse taal je kind kan leren. Dat is meestal Engels maar het kan ook Spaans, Frans of Duits zijn.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Deel dit artikel

Voor jou