Vroegschoolse educatie

Een goede start op school is van groot belang.

De laatste jaren zijn daarom in sommige plaatsen speciale programma’s gestart om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De programma’s beginnen als een kind 2 of 3 jaar is en gaan door tot groep 3. Tussen 2 en 4 jaar heet dit voorschoolse educatie of ook wel ‘voorschool’. In groep 1 en 2 heet dit vroegschoolse educatie.

Wat leert je kind?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een combinatie van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en een basisschool, met doorlopende programma’s. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van je kind. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Nederlands leren

Vroegschoolse educatie is ideaal voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra stimulering nodig hebben. Als je kind niet goed Nederlands spreekt en de stof niet goed kan volgen, loopt het later het risico voortijdig van school te gaan. Door vroegschoolse educatie begint je kind beter voorbereid aan groep 3.

De methode

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van je kind spelenderwijs gestimuleerd.

  • Er wordt dezelfde speel- en leermethode gebruikt als in de voorschool. Zo wordt de overgang voor een kind gemakkelijk.
  • De ontwikkeling van je kind wordt nauwkeurig bijgehouden met observaties en toetsen.
  • Er is regelmatig overleg met jou als ouder. Het is de bedoeling dat je actief meehelpt bij de ontwikkeling van je kind door thuis ook voor te lezen, te tekenen, te zingen en (in de eigen taal) te praten over onderwerpen die in groep 1 en 2 worden behandeld.
  • Soms zijn er ook speciale activiteiten voor ouders, zoals een cursus over opvoeden.

Samenwerking

Als je kind start in groep 1, hebben de leidster van de peuterspeelzaal of de voorschool en de leerkracht contact met elkaar. De leerkracht weet dan hoe je kind zich heeft ontwikkeld en kan daarbij aansluiten. Daarnaast is het belangrijk dat jij vertelt over je kind. Op school is vaak ook een remedial teacher aanwezig die je kind extra kan helpen als het nodig is.

Filmpje: Hoe help je jouw kind bij het leren van taal?

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Fiona legt in dit filmpje uit hoe jij als ouder je baby of peuter kan helpen bij het leren van taal. Ook zie je hoe een andere ouder dit aanpakt.
Deel dit artikel

Voor jou