Voortgezet onderwijs kiezen

Voortgezet onderwijs kiezen

Van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor je kind. Het is daarom belangrijk dat jullie goed nadenken welke school het beste bij jouw kind past.

Welke school?

Als je kind in groep acht zit, is het belangrijk om alvast te bedenken welke middelbare school geschikt is. Er zijn verschillende opleidingen: vmbo, havo en vwo. Het leerniveau van je kind bepaalt welke opleiding er mogelijk is.

In groep acht krijgen alle leerlingen een schooladvies. De school kijkt dan naar de resultaten van je kind op de basisschool en naar de uitslag van de ‘Eindtoets Basisonderwijs’. Veel scholen gebruiken de Cito-toets als eindtoets. Je hoeft het advies van de basisschool niet op te volgen. Maar de meeste middelbare scholen kijken er bij de toelating van leerlingen wel naar.

Wat is belangrijk bij de schoolkeuze?

Bij het kiezen van een school voor je kind kun je letten op de kwaliteit, de afstand tussen school en thuis, de levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging en de onderwijsmethode van de school. Andere punten waar je op kunt letten zijn:

  • Heeft de school goede voorzieningen, bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen, sportfaciliteiten, een goede overblijfruimte, een bibliotheek, een lokaal om rustig huiswerk te kunnen maken?
  • Is extra huiswerkbegeleiding of extra taalles mogelijk?
  • Zijn er buitenschoolse activiteiten?
  • Heeft je kind speciale interesses? Je kind wil misschien naar een school met aandacht voor sport of cultuur.
  • Je kind vindt het misschien fijn om naar een school te gaan waar ook vrienden en vriendinnen naar toe gaan. Je kunt bijvoorbeeld met hun ouders praten.

Kwaliteit van de middelbare school

De onderwijsinspectie controleert de kwaliteit van alle scholen in Nederland. Je kunt elk jaar in het dagblad Trouw de beoordeling van de onderwijsinspectie lezen van bijna alle middelbare scholen in Nederland. Scholen krijgen de beoordeling goed, gemiddeld of slecht.

Open dagen

De meeste middelbare scholen organiseren open dagen. Je kunt dan samen met je kind een kijkje nemen in de school. Je krijgt veel informatie en proeft wat sfeer. Sommige scholen geven een proefles. Je aankomende brugklasser ziet dan al een beetje wat het inhoudt om naar de middelbare school te gaan.

Inschrijven op een middelbare school

Het inschrijven van je kind op een middelbare school is in elke stad anders geregeld. Je kunt gewoon de school bellen om te vragen hoe dit gaat. Wil je meer weten over scholen in jouw buurt? Kijk dan eens op de website Scholenopdekaart.

Filmpje: Fiona over betrokkenheid bij de middelbare school

Bron: Opvoedinformatie Nederland

Als ouder is het belangrijk om betrokken te blijven bij de middelbare school en het huiswerk van je kind. In dit filmpje legt Fiona uit hoe je betrokken kunt blijven.
Deel dit artikel

Voor jou