Meertaligheid

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden.

Meertalig opvoeden

Bij een meertalige opvoeding is het belangrijk om alle talen in je gezin te gebruiken. Dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van ééntalige kinderen. In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar halen, maar dit gaat vanzelf over.

Probeer te zorgen voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Lees bijvoorbeeld elke dag voor en doe spelletjes samen met je kind.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met mensen die Nederlands spreken. Bijvoorbeeld op school, bij de buren of op de sportclub. Hier ontmoet je kind andere kinderen.

Voordelen

Je kind kan veel voordelen hebben van een meertalige opvoeding. Het leert later op school makkelijker andere talen. Ook is het werkgeheugen beter. Het kan in meer talen communiceren met familie en vrienden. Dit kan later heel handig zijn bij het vinden van een baan.

Tips om je kind twee talen te leren

  • Leen kinderboeken in het Nederlands en in je moedertaal uit de bibliotheek.
  • Er zijn leuke digitale boeken en spelvormen op de computer, waarmee je kind spelenderwijs beter leert praten. Hiermee kun je alle talen die jullie in het gezin spreken spelenderwijs oefenen met je kind.
  • Eenmaal gekozen om een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, kan het de taal weer verleren.

Kijk voor meer informatie over meertalig opvoeden op de website Kindentaal.nl

Deel dit artikel

Voor jou