Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van bepaalde klanken aan bepaalde letters en tekens. De letter ‘o’ is voor iemand met dyslexie niet automatisch de klank ‘oo’.

Wat veroorzaakt dyslexie?

Het is nog onduidelijk wat dyslexie veroorzaakt, maar kinderen kunnen met goede begeleiding leren omgaan met dyslexie. Wel is bekend dat het niets te maken heeft met de intelligentie van een kind.

Wanneer wordt dyslexie ontdekt?

Dyslexie of ernstige leesproblematiek wordt meestal in groep 3 en 4 zichtbaar. Bij het leren lezen of schrijven ontstaat dan een achterstand. Met begeleiding kan de achterstand in de taalontwikkeling van je kind worden beperkt. Dyslexie hoeft daarom de toekomst van je kind niet in de weg te staan.

Begeleiding op school

De school ondersteunt je kind na het opmerken van lees- of spellingproblemen. Bijvoorbeeld met begeleiding door juf of meester, een remedial teacher of een dyslexiecoach.

Testen op dyslexie

Wanneer de begeleiding onvoldoende effect heeft terwijl je kind misschien wel goed presteert bij andere vakken, kan de school de hulp inroepen van een dyslexiebehandelaar. De behandelaar begeleidt je kind bij het vaststellen van dyslexie. Kijk voor meer informatie over dit proces op Balansdigitaal.nl.

Procedure gemeente Breda:

Als er een reëel vermoeden is van ED, dan stuurt de poortwachter van het RSV een positief advies aan de ouders/verzorgers en de school. Hiermee kunnen de ouders/verzorgers bij de gemeente via het mailadres: backofficejeugd@breda.nl, een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder de leerling vervolgens onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ernstige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behadeling dyslexie. Indien hier sprake van is  dient hiervoor weer bij de gemeente een beschikking te worden aangevraagd via mailadres backofficejeugd@breda.nl.

Kijk voor meer informatie op de website ven het RSV:RSVBREDA EO – Ernstige Dyslexie (ED)

Als dyslexie is vastgesteld, kan de school beter rekening houden met de ontwikkeling van je kind. Houd daarom contact met de school en bespreek wat jullie samen kunnen doen. Er zijn tegenwoordig ook andere hulpmiddelen, zoals computerprogramma’s en therapieën waarmee je kind zich kan ontwikkelen.

Deel dit artikel

Voor jou