Meertaligheid

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind bijvoorbeeld tweetalig opvoeden.

Meertalig opgroeien

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Andere kinderen leren verschillende talen na elkaar. Bijvoorbeeld als ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan Nederlands.

Meertalig opvoeden

Als je je kind meertalig wil opvoeden, is het belangrijk alle talen in je gezin te gebruiken. Zo zorg je ervoor dat de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk is aan die van ééntalige kinderen. In het begin kan je kind soms woorden van verschillende talen in een zin door elkaar gebruiken, maar dit gaat vanzelf over.

Zorg voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Lees veel voor in alle talen die jullie gebruiken, zing liedjes in die talen en speel spelletjes met je kind. Kijk voor meer informatie op de website Kindentaal.nl.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind goed Nederlands leert. Als thuis weinig Nederlands wordt gesproken of als jullie het Nederlands niet goed beheersen, kun je je kind op verschillende manieren helpen. Zorg bijvoorbeeld voor veel contact met Nederlanders. Hier kun je bijvoorbeeld voor zorgen door je kind vanaf twee jaar naar de peuterspeelzaal of de voorschool te laten gaan. Breng je kind zoveel mogelijk in contact met Nederlands sprekende kinderen, familie en kennissen.

Lange termijn

Heb je eenmaal gekozen om je kind een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, verleert het die taal weer. Kijk voor meer informatie op de website Kindentaal.nl

Deel dit artikel

Voor jou