Bevalling en risico's

Niet elke bevalling verloopt soepel. Zo kun je bijvoorbeeld [a=2599,te vroeg] bevallen of kan je kind verstrengeld raken in de [a=2597,navelstreng] of in [a=2600,stuitligging] liggen.

Het is belangrijk om de risico’s van tevoren te kennen en je erop voor te bereiden, maar bedenk wel dat bij een normale zwangerschap de kans nog altijd veel groter is dat je een normale bevalling zult hebben en dat alles gewoon goed gaat.

Medische indicatie

Wanneer je een [a=2598,meerling] verwacht of wanneer je een medische indicatie hebt, is er meer kans op complicaties. In dat geval word je vrijwel altijd begeleid door een [a=2468,gynaecoloog] en moet je ook in het [a=2557,ziekenhuis] bevallen.

 

Goedgekeurde informatie!

[img=1259570]Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.