Schorsing

Als je kind zich op school misdraagt, kan het schoolbestuur besluiten je kind te schorsen. Dit gebeurt echter niet zomaar.

Voorkomen van schorsing

Wanneer je kind zich herhaaldelijk misdraagt, zal de school met hem of haar praten en een waarschuwing geven. Als ouder word je uitgenodigd om het ongewenste gedrag van je kind te bespreken en mee te denken over oplossingen. Wanneer je kind het gedrag niet verbetert, kan het geschorst worden.

Duur van de schorsing

Een schorsing duurt minimaal een dag en maximaal vijf dagen, afhankelijk van hoe erg je kind zich misdragen heeft. Een uitzondering op het maximum van vijf dagen kan gemaakt worden wanneer het schoolbestuur overweegt om je kind van school gestuurd. De schorsing duurt dan net zo lang tot het schoolbestuur hierover een beslissing heeft kunnen nemen.

Procedure

Het schoolbestuur stelt jou en je kind schriftelijk op de hoogte van de schorsing. Het moet duidelijk zijn waarom je kind geschorst wordt en waar je eventueel bezwaar kunt indienen. Wanneer de schorsing langer duurt dan een dag, moet de school de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen en hen de redenen van de schorsing voorleggen. Lees meer over schorsing op Oudersonderwijs.nl.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.