Remedial teaching

Remedial teaching is een lesmethode waarmee kinderen met bepaalde leer- en gedragsproblemen geholpen kunnen worden.

Wie krijgt remedial teaching?

Remedial teaching is bedoeld voor kinderen die beneden het gemiddelde niveau presteren. Het doel van remedial teaching is dat kinderen met de rest van de klas mee kunnen blijven doen. De begeleiding duurt daarom ongeveer tussen de 6 weken en 3 maanden; in ieder geval net zo lang tot je kind weer mee kan doen op het niveau van zijn of haar klasgenoten.

Ook hoogbegaafde kinderen kunnen hiermee geholpen worden, omdat ze lessen op maat krijgen.

Wat is remedial teaching?

Met remedial teaching wordt gekeken naar het niveau van je kind. De remedial teacher kan aan de hand van een intakegesprek en een aantal testen aantonen welk leerprobleem je kind heeft. Vervolgens maakt hij een plan waarin de leerdoelen staan en de manier waarop hij je kind gaat begeleiden. Dit plan is dus een op maat gemaakt lesprogramma.

Extra begeleiding

De extra begeleiding die je kind krijgt, is niet vergelijkbaar met huiswerkbegeleiding of bijles. Bijles is vaak een herhaling van de eerder aangeboden lessen. Remedial teaching werkt planmatig, doelgericht en intensief met jongeren. Daarbij leren ze omgaan met hun leer- of gedragsprobleem.

Zorgteam

Veel middelbare scholen hebben een zorg- en adviesteam (ZAT). Is remedial teaching niet voldoende? Zijn er veel problemen, komt de school er niet uit of heeft de school advies nodig? Dan wordt je kind (met jouw toestemming) in het zorgteam of zorgadviesteam besproken.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.