Gevolgen van pesten

Pesten brengt ernstige problemen met zich mee voor zowel [a=1538,het kind dat gepest wordt] als de [a=1561,pester]. Soms zelfs vele jaren later.

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het belangrijk dat het probleem op [a=1547,school] of op de sportclub serieus wordt opgepakt.

Gepest worden

Kinderen die gepest worden:

  • gaan [a=3138,zichzelf minder leuk vinden];
  • vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet;
  • zijn bang om naar school te gaan;
  • kunnen somber worden, zich erg alleen voelen of depressief worden.

Lichamelijke klachten door pesten

Kinderen die gepest worden hebben vaker last van klachten als [a=1408,hoofdpijn], [a=728,slaapproblemen], [a=1371,buikpijn], bedplassen en vermoeidheid.

Het kind dat pest

Ook voor het kind dat pest kan het negatieve gevolgen hebben. De gevolgen zijn op korte termijn nog niet negatief. Zolang ze op school zitten, kunnen pesters zich vaak goed staande houden. Hun [a=2107,schoolprestaties] zijn beter dan die van gepeste kinderen en hun populariteit en zelfwaardering zijn ook groter.

Maar kinderen die anderen pesten, hebben een grotere kans op ernstige problemen als ze ouder worden. Ook als ze [a=1565,cyberpesten].

  • Ze komen vaker met politie in aanraking, drinken meer [a=2259,alcohol] en plegen vaker [a=2247,zelfmoord].
  • Jongens die pesten zijn later vaker bij vechtpartijen betrokken.
  • Meisjes die pesten hebben later een grotere kans om betrokken te raken bij huiselijk geweld en om [a=2201,tienermoeder] te worden.

Ook [a=486,als je kind zelf pest] is het dus van groot belang dat het pesten stopt.

 

Goedgekeurde informatie!

[img=1259570]Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.