Zorgteam en ZAT

Iedere school heeft een ‘zorg- en adviesteam’, of ZAT. In deze zorg- en adviesteams werken professionals samen met scholen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen.

Professioneel zorgteam

De professionals van het zorg- en adviesteam zijn bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, de [a=2452,leerplichtambtenaar] en de orthopedagoog. Natuurlijk is er ook een goede samenwerking met de [a=7268,jeugdgezondheidszorg] nodig. Iedereen werkt zo goed mogelijk samen om leerlingen met complexe zorgvragen snel passende hulp te bieden.

Problemen oplossen

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld [a=805,gedrags-], ontwikkelings-, of [a=2107,leerproblemen]. Door op tijd die problemen te signaleren en op te lossen, kan een ZAT ervoor zorgen dat een leerling zo snel mogelijk weer goed meedraait op school. Ook ouders worden zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

Het doel van ZAT

Natuurlijk is het belangrijk om [a=2458,spijbelen] en [a=2459,schooluitval] te voorkomen. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat leerlingen op een goede en positieve manier hun schooltijd doorlopen en dus ook op tijd hun diploma of [a=1803,startkwalificatie] behalen.

 

Goedgekeurde informatie!

[img=1259570]Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.