Depressie behandelen

Bij jongeren kan een depressie goed behandeld worden. Het is dan wel belangrijk om er vroeg bij te zijn! Anders kan depressiviteit een leven lang telkens de kop opsteken.

Wat kun je als ouder doen voor een depressief kind?

  • Laat vaak merken dat je van je kind houdt en dat je begrijpt waar hij of zij mee zit.
  • Probeer met je kind te praten over zijn of haar gevoelens.
  • Bespreek het probleem met je huisarts of met de jeugdarts.
  • Houd de mentor op school op de hoogte van de stand van zaken.
  • Een depressieve jongere of tiener kan het best actief blijven. Vooral bewegen in de buitenlucht werkt goed tegen een depressie, maar ook een klusje doen en leuke dingen ondernemen kan al helpen.
  • Geef je kind een paar haalbare taken, bijvoorbeeld een beetje meehelpen in het gezin. Zo krijgt je kind weinig kans om alleen op de kamer te zitten piekeren.
  • Blijf grenzen stellen en blijf consequent, maar stel niet te hoge eisen aan een depressief kind. Verwacht niet te veel.
  • Dit is niet alleen een moeilijke periode voor je kind. Zoek steun bij je partner of bij familie of vrienden.

Zoek op tijd hulp!

Depressie verhoogt ook de kans op verslavingen. In het uiterste geval proberen jongeren soms een eind aan hun leven te maken. Ouders doen er daarom goed aan om snel hulp te zoeken als ze vermoeden dat hun kind echt depressief is. De huisarts of JGZ kan zorgen dat een jongere met de ouders wordt doorverwezen naar een deskundige.

Meer informatie

Er is veel mogelijk om een depressie te voorkomen en te behandelen. Meer informatie vind je op de websites Depressie.nl, 113.nl, Iedereenisanders.nl en Gripopjedip.nl.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.