Financiën en wetgeving

De zorg voor jouw kind brengt extra kosten met zich mee. Gelukkig bestaan er verschillende regelingen en [a=7117,tegemoetkomingen] om je hierbij te ondersteunen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Wil je zelf kunnen bepalen wat voor zorg, begeleiding en hulpmiddelen je kind krijgt? Vraag dan een [a=7118,een PGB] aan. Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inhuren. Dit geeft je controle, maar kost je ook extra tijd.

Zorg in natura (ZIN)

Bij [a=7119,ZIN] krijg je zorg, begeleiding en hulpmiddelen via de gemeente. De gemeente heeft een contract met zorginstellingen en betaalt en regelt deze zorg voor jou. Je kan dus minder meebeslissen over de zorg die je krijgt.

Geldzorgen en schulden

Door alle extra kosten die de zorg voor je kind met zich meebrengen, kun je [a=7120,geldzorgen] hebben. Er zijn mensen bij de [a=129,jeugdgezondheidszorg] die je hierbij kunnen ondersteunen.

Wetgeving

Bij de verschillende soorten zorg horen ook verschillende [a=7121,wetten]. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt er bijvoorbeeld voor dat je recht hebt op hulpmiddelen waarmee je kind zelfstandig thuis kan blijven wonen.

 

Goedgekeurde informatie!

[img=1259570]Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.