Kinderbijslag

Als je kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar betaalt de overheid, in de vorm van kinderbijslag, mee in de kosten voor de opvoeding.

Voor wie geldt het recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag krijg je voor je eigen kinderen, maar ook eventueel voor je adoptiekind, je pleegkind, je stiefkind of een ander kind waar je voor zorgt alsof het je eigen kind is. Krijg je via de pleegzorginstelling een vergoeding voor de kosten die je maakt voor je pleegkind, dan krijg je geen kinderbijslag. Kijk op SVB.nl voor meer informatie.

Hoogte van de kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd en de woonsituatie van je kind. Het is dus niet afhankelijk van uw inkomen. Voor elk kind dat je hebt, krijg je kinderbijslag. De zorg voor bijvoorbeeld gehandicapte kinderen is vaak heel duur. Daarom kun je in dat geval meer kinderbijslag (maximaal het dubbele) krijgen om je kind te kunnen onderhouden.

Wanneer ontvang je kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd. Na afloop van ieder kwartaal ontvang je de kinderbijslag. Kinderbijslag begint in het kwartaal na het kwartaal waarin je kind geboren is. Als je kind bijvoorbeeld in mei geboren wordt, ontvang je uiterlijk in oktober kinderbijslag.

Als je gescheiden bent, wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven.