Schorsing

Het schoolbestuur kan besluiten een leerling die zich misdraagt te schorsen. Het gaat hierbij om eenmalige ernstige misdragingen of om herhaald ongewenst gedrag. Elke school gaat hier anders mee om en daarom is het verstandig om de schoolgids hierover te raadplegen.

Kan je kind geschorst worden?

Een schorsing zal niet zomaar gebeuren. Er moet een goede aanleiding zijn en er zullen waarschuwingen en gesprekken aan voorafgaan.

  • Wanneer je kind zich (herhaaldelijk) misdraagt, zal de school met hem of haar praten en een waarschuwing geven.
  • Als ouder word je uitgenodigd om het ongewenste gedrag van je kind te bespreken en mee te denken over oplossingen.

Wanneer je kind het gedrag niet verbetert, kan het geschorst worden. De ernst van de misdragingen is bepalend bij de duur van de schorsing. Een schorsing duurt minimaal 1 dag en maximaal 5 dagen.

Procedure

Het schoolbestuur stelt de ouders en de leerling schriftelijk op de hoogte van de schorsing. Het moet duidelijk zijn waarom je kind geschorst wordt en waar je eventueel bezwaar kunt indienen.

Wanneer de schorsing langer duurt dan 5 dagen, moet de school de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen en hen de redenen van de schorsing voorleggen. Een uitzondering op het maximum van 5 dagen kan bijvoorbeeld gemaakt worden wanneer het schoolbestuur overweegt om je kind definitief van school te sturen. De schorsing duurt dan net zo lang tot het schoolbestuur hierover een beslissing heeft kunnen nemen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.