Cito-toets

De meeste scholen laten hun leerlingen uit groep 8 meedoen aan de Cito-toets of aan de drempeltest. Deze toetsen zijn meestal onderdeel van een leerlingvolgsysteem van groep 1 tot en met 8. De ontwikkeling van je kind wordt daarmee goed gevolgd.

De eindtoets

Scholen zijn verplicht om een eindtoets te doen. Dit hoeft niet de Cito-toets te zijn, maar de meeste scholen kiezen daar wel voor. De echte naam van deze toets is ‘Eindtoets Basisonderwijs’.

Waar gaat de toets over?

De Cito-toets bestaat uit de onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De school bepaalt zelf of de leerlingen het onderdeel wereldoriëntatie maken. De Cito-toets meet wat een kind heeft geleerd; hoeveel kennis het heeft opgedaan. De uitslag geeft een indicatie van het opleidingsniveau van je kind. Voor leerlingen met een handicap of leerlingen met dyslexie wordt de toets aangepast.

De voorbereiding

Als voorbereiding op de Cito-toets kan de school in groep 7 de entreetoets afnemen. Het doel van de entreetoets is om te kijken wat je kind nog moet leren. Je kind heeft dan nog genoeg tijd om daaraan te werken voordat het de Cito-toets gaat maken.

Op school oefenen

Basisscholen bereiden kinderen soms voor met behulp van oude Cito-toetsen. Nieuw is de toets Basisvaardigheden. Deze maakt de sterke en minder sterke kanten van je kind op het gebied van taal en rekenen zichtbaar. De school gaat dan extra werken aan de zwakke punten, vaak met behulp van een opgavenboekje.

Thuis oefenen

Je kunt thuis ook oefenen met je kind. Daar zijn dvd’s voor te koop en je kunt zelf opgaven van internet downloaden. Bedenk daarbij wel dat je niet te veel druk moet leggen op je kind.

De uitslag

De Cito-toets wordt meestal afgenomen in februari. De resultaten zijn 4 weken later bekend. De uitslag van de Cito-toets geeft aan welk opleidingsniveau het best bij je kind past. Die uitslag is samen met de overige schoolprestaties bepalend voor het schooladvies. Daarmee kun je een goede keuze kunt maken voor de vervolgopleiding van je kind.

Let op: sommige scholen in het voortgezet onderwijs vragen een minimumscore op de Cito-toets. Je kind kan dan bijvoorbeeld niet naar de havo als de toetsscore daarvoor te laag is.

De drempeltoets

Sommige scholen kiezen ervoor om de leerlingen naast of in plaats van de Cito-toets een drempeltest te laten maken. De drempeltoets lijkt een beetje op een intelligentietest. Er wordt meer gekeken naar de mogelijkheden van je kind dan naar de kennis die het heeft. De uitkomsten van deze toets geven het ontwikkelingsniveau van je kind aan.